Siirry sisältöön
Euroopan aluekehitysrahasto 2014-2020 logo Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo ELY-keskuksen logo

KISS – Kokkola Industrial Symbiosis System

KISS edistää yritysten pyrkimyksiä tuottamiensa jätteiden ja sivutuotteiden hyödyntämiseksi siten, että tulevaisuudessa jätettä käsitellään resurssina ja enemmän materiaaleja päätyy kierrätykseen korkeatasoisen kierrätyksen kautta.

Toimiala: Kemia ja biotalous

Projektin kesto: 01.10.2015 – 31.08.2018

Toiminta-alue: Keski-Pohjanmaa

Rahoittajat: Euroopan unioni, Euroopan aluekehitysrahasto, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot: Anne-Riikka Rautio, 040 706 4720, anne-riikka.rautio@centria.fi

Projektipäällikkö: Anne-Riikka Rautio

Taustaa

Kokkola Industrial Symbiosis System on Keski-Suomen ELY-keskuksen Euroopan unionin kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta päärahoittama kaksivuotinen hanke. Hankkeen tavoitteena on resurssiviisaan toiminnan ja materiaalikiertojen sulkemisen avulla parantaa Kokkolan seudulla jo olemassa olevan liiketoiminnan kannattavuutta sekä synnyttää uutta teknologia- ja palveluliiketoimintaa. Hanke hyödyntää alueella olevia materiaali-, energia- ja henkilöresursseja lisäten alueen omavaraisuutta.

KISS edistää yritysten pyrkimyksiä tuottamiensa jätteiden ja sivutuotteiden hyödyntämiseksi siten, että tulevaisuudessa jätettä käsitellään resurssina ja enemmän materiaaleja päätyy kierrätykseen korkeatasoisen kierrätyksen kautta. Hankkeen puitteissa toteutettavien toimenpiteiden avulla:


Ensisijaisena kohderyhmänä ovat alueen teolliset yritykset. Tavoitteena on kuitenkin saattaa kiertotaloutta edistävään yhteistyöhön sekä isot toimijat pk-, maatalous- että kunnallisen sektorin toimijat viranomaiset mukaan lukien.

KISS:n puitteissa toteutettavaa työtä tukevat keväällä uudessa hallitusohjelmassa linjatut esitykset kierrätyskelpoisen jätteen kaatopaikkakiellosta, kierrätyspohjaisten ratkaisujen ominaisuuksiin liittyvän sääntelyn kohtuullistamisesta sekä hevosen lannan käytön sallimisesta energiatuotannossa. Hankkeen mukaisilla toimilla edesautetaan Eurooppa 2020 -strategian Resurssitehokas Eurooppa -lippulaivahankkeen ja Kohti resurssitehokasta Eurooppaa -etenemissuunnitelman toteuttamista.

KISS toimii yhteistyössä Motiva Oy:n koordinoiman teollisia symbiooseja edistävän kansallisen FISS-ohjelman kanssa.

Toteuttaja: Centria ammattikorkeakoulu
Toteutusaika: 1.10.2015-31.8.2018
Päärahoittaja: Keski-Suomen ELY-keskus, EU:n kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Anne-Riikka Rautio
Projektipäällikkö
040 7064720
anne-riikka.rautio@centria.fi

Mervi Liesi
Kehitysinsinööri
050 4694782
mervi.liesi@centria.fi

Anna Kirveslahti
TKI-asiantuntija
040 6308132
anna.kirveslahti@centria.fi

Centria tutkimus ja kehitys
Talonpojankatu 2
67100 Kokkola

Yhteistyössä

KOSEK logo