Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan Liiton logo

RE-COMP – Komposiittijätteen kemiallinen kierrätys

Toteutettavuustutkimuksen tavoite on edistää komposiittien kestävää jätehuoltoa komposiittien valmistus- ja kierrätysteollisuudessa.

Toimiala: Kemia ja biotalous

Projektin kesto: 10/2023-9/2024

Toiminta-alue: Keski-Pohjanmaa

Rahoittajat: Keski-Pohjanmaan liitto

Projektipäällikkö: Rathish Rajan

Kertamuovikomposiitteja hyödynnetään monilla eri teollisuudenaloilla, mutta niiden kierrätykseen liittyy merkittäviä haasteita. RE-Comp-hankkeen tavoitteena on löytää innovatiivisia ja kestäviä lähestymistapoja käytöstä poistettujen komposiittien kemialliseen kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön. Tehdyillä parannuksilla voidaan tehostaa materiaalien kustannustehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä.

Kemiallinen kierrätys mahdollistaa korkealaatuisten kuitujen ja liuottimien talteenoton. Prosessissa syntyvä katalyyttien ja pilkotun sideainematriisin seos on potentiaalinen raaka-aine lisäarvoa tuottavien jalosteiden valmistuksessa.

RE-Comp-hankkeen päätavoitteena on luoda suotuisat olosuhteet kestävälle kertamuovikomposiittien kierrätykselle, josta Keski-Pohjanmaan alueen komposiittivalmistajat sekä kierrätysteollisuus hyötyvät.

Hankkeen tulokset, mukaan lukien syntynyt asiantuntijuus, toimivat pohjana alueen teollisuudelle testata uusia komposiittien kierrätysteknologioita. Lisäksi RE-Comp-hanke on linjassa Keski-Pohjanmaan strategiaan, siirtyäkohti kiertotaloutta ja luonnonvarojen liikakulutuksen rajoittamista. 

Thermoset composite materials find extensive use across diverse industries, but their recycling poses significant challenges. The RE-Comp project aims to spotlight innovative and sustainable approaches for chemical recycling and repurposing end-of-life composites. These advancements can potentially enhance these structural materials’ cost-effectiveness and environmental sustainability.

Chemical recycling enables the recovery of high-quality fibers and a processable mixture of solvents, catalysts, and cleaved matrix residues from which further value can be recovered. Utilizing such mixtures obviates adverse environmental impact, opens new fine chemical feedstocks, and increases the overall process sustainability.

The primary goal of the RE-Comp project is to establish favorable conditions for sustainable waste management of thermoset composites within the composite manufacturing and recycling industry in the Central Ostrobothnia region. The project’s outcomes, including knowledge and expertise, will be a practical foundation for regional industries to experiment with and validate novel composite recycling technologies. Furthermore, the RE-Comp project aligns with the Central Ostrobothnia region’s strategic vision of transitioning towards a circular economy and reducing the overconsumption of natural resources.

Lisätietoja

Rathish Rajan

TKI-asiantuntija

+358405942702

Kokkola