Siirry sisältöön
Euroopan aluekehitysrahasto 2014-2020 logo Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo Keski-Pohjanmaan liitto logo

Serviisi – Digitalisaation ja uuden sukupolven robotiikan hyödyntäminen pk-yrityksissä

Digitalisaatio ja uuden sukupolven robotiikka tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia yritysten toiminnan kannattavuuden kehittymiseen.

Toimiala: Tuotantoteknologia

Toiminta-alue: Keski-Pohjanmaa

Rahoittajat: Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto, Keski-Pohjanmaan liitto

Budjetti: kehittämisosio 323 242 EUR, Investointiosio 153 300 EUR

Lisätiedot: Jouni Vähäsöyrinki, 044 7250251, jouni.vahasoyrinki@centria.fi

Projektipäällikkö: Jouni Vähäsöyrinki

Taustaa

Suomi on digitalisaation hyödyntäjänä jäänyt jälkeen useista muista EU-maista vaikka meillä olisi siihen erinomaiset valmiudet – vakaa energiahuolto, kehittynyt tiedonsiirron infrastruktuuri, korkea koulutustaso ja myönteinen asenne uutta teknologiaa kohtaan. Alhainen hyödyntämisaste johtuu pääosin riittämättömästä tiedosta uusista teknologisista ratkaisuista, niiden tuottamista hyödyistä, sovellusosaamisen puuttumisesta, sekä matalasta investointihalukkuudesta yrityksissä.

Digitalisaatio ja uuden sukupolven robotiikka tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia yritysten toiminnan kannattavuuden kehittymiseen. Serviisi-hanke vastaa pienten ja keskisuurten yritysten tarpeeseen tutustua teknologioihin demonstroimalla ja simuloimalla laitteiden ja sovellusten toimintaa niiden todellisissa käyttöympäristöissä, jolloin investoinnin riskit pienenevät. Samalla kehitetään uusimman robotti-, automaatio- ja simulointitekniikan tutkimus-, kehitys ja innovaatioinfrastruktuuria, joka palvelee monipuolisesti sekä alueella tapahtuvaa koulutusta, että siihen keskeisesti liittyvää tutkimus- ja kehitystoimintaa.

Investointiosiossa vahvistetaan Centrian tuotanto- ja tuotekehitystekniikan tutkimusympäristöä mobiilien demonstraatio- ja tutkimuslaitteiden hankinnalla.

Kehittämisosiossa päämääränä on tuottaa uutta soveltavaan tutkimukseen perustuvaa tietoa edistyneiden robottiteknologioiden hyödyntämismahdollisuuksista, sekä edistää teknologiainvestointeja alueen pk-yrityksissä.

Serviisi-hanketta tehdään yhteistyössä Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymän (Kpedu) kanssa.

Rahoittajat:

EAKR: kehittämisosio 323 242 €,
Investointiosio 153 300 € (Keski-Pohjanmaan liitto, Kosek, KASE, Kannus)

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tuottaa soveltavaan tutkimukseen perustuvaa tietoa digitalisaatiosta ja sen hyödynnettävyydestä yrityksissä käytännön pilotointien ja demonstraatioiden avulla.

Hankkeessa etsitään ja luodaan uusia innovatiivisia tapoja soveltaa uuden sukupolven robotiikkaa ja kehittynyttä automaatiota jonka lisäksi pyritään kehittämään uuden tyyppinen ketterä ja mobiili palvelukonsepti, sekä siihen tarvittava tutkimus- ja kehitysympäristö.

Hankkeessa pyritään synnyttämään digitalisaation hyödyntämiseen perustuvaa uutta liiketoimintaa ja tuottamaan kilpailukykyä yrityksille ja lisäarvoa loppuasiakkaille. Lisäksi hanke pyrkii aktivoimaan kehittämis- ja innovaatiotoimintaa yrityksissä

Sisältö

Hankkeessa hankitaan toimenpiteisiin käytettäviä robotteja ja laitteita, kuten ihmisen kanssa vuorovaikutuksessa toimiva collaborative robotti ja mobiili robottialusta. Lisäksi hyödynnetään Kpedun ja muiden yhteistyökumppaneiden robottien koulutus- ja kehitysympäristöjä. Teknologiainvestointien avulla saavutettavia hyötyjä voidaan ennustaa ja arvioida ennen investointipäätösten tekoa simuloimalla tuotantolinjojen ja prosessien toimintaa simulointiohjelmistojen avulla. Hankkeen tavoitteena on myös kehittää uudenlainen palvelukonsepti, joka pilotoidaan hankkeen aikana. Tämä konsepti mahdollistaa teknologian ja osaamisen nopean ja joustavan siirron yrityksiin samalla kun kehittäjäorganisaation toiminnan vaikuttavuus kehittyy.

Odotetut tulokset

Yhteystiedot

Jouni Vähäsöyrinki
Projektipäällikkö
044 7250251
jouni.vahasoyrinki@centria.fi

Yhteistyössä