Siirry sisältöön

StoryBOOST

Hanke auttoi mikroyrityksiä ruotsinkielisellä Pohjanmaalla erottautumaan muista markkinoinnissaan tarinallisuuden avulla.

Toimiala: Yrittäjyys ja liiketoiminta

Projektin kesto: 01.09.2018 – 31.03.2020

Toiminta-alue: Pohjanmaa

Rahoittajat: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Aktion Österbotten ja Niilo Helanderin säätiö

Projektipäällikkö: Pernilla Howard

Taustaa

StoryBOOST-hanke (1.9.2018-31.3.2020) auttoi mikroyrityksiä ruotsinkielisellä Pohjanmaalla erottautumaan muista markkinoinnissaan tarinallisuuden avulla. Hankkeen rahoittajat olivat Leader Aktion Österbotten ja Niilo Helanderin säätiö.

Bakgrund

Projektet StoryBOOST drevs vid yrkeshögskolan Centria under perioden 1.9.2018-31.3.2020. Syftet var att hjälpa mikroföretagare i svenska Österbotten att på ett kostnadseffektivt sätt differentiera sig i sin marknadsföring med hjälp av business storytelling.

Under projektets gång hölls föreläsningar och workshoppar som engagerade över hundra mikroföretagare. På den här hemsidan kan ni ta del av projektresultatet: ett arbetshäfte som är utvecklat med den österbottniska mikroföretagaren i åtanke. Här hittar ni även videoklipp av företagare som ger tips kring hur man kan använda sig av storytelling i marknadsföringen.

Projektet StoryBOOST finansierades av Leader Aktion Österbotten och Niilo Helanders stiftelse. Som projektledare fungerade Pernilla Howard och som projektarbetare Daniela Ilk.

Det finns mycket skrivet om storytelling på internationell nivå, men det kan vara en utmaning att veta hur man som mikroföretagare kan använda sig av metoden. Därför har vi inom projektet utvecklat ett material som är speciellt anpassat till den österbottniska mikroföretagaren. 

Här kan du ladda ner arbetshäftet Historierna i mitt företag – storytelling som marknadsföringsmetod för mikroföretagare, som är uppbyggt för att skapa en kreativ process från början till slut. Processen inleds med en beskrivning av vad storytelling är och hur metoden kan användas för att man på ett effektivt sätt ska kunna särskilja dig i marknadsföringen. Därefter följer autentiska berättelser som ger exempel på hur företag i Österbotten har använt sig av storytelling. Efter den här inspirationsdelen är det dags för dig att steg för steg arbeta fram ditt eget företags storytelling. Resultatet är genuina berättelser, som stärker ditt företags unika varumärke.

För att få bästa användarvänlighet rekommenderar vi att du printar pdf:n till ett arbetshäfte i booklet-format A5. Vi hoppas att materialet ska skänka dig inspiration och arbetsglädje och ge upphov till ökad synlighet och ett stärkt varumärke. Lycka till!

Hösten 2018 intervjuade StoryBOOST tio mikroföretagare i Jakobstadsnejden, som i någon form redan använder sig av storytelling i sin marknadsföring. Här får ni ta del av deras bästa tips!

Yhteystiedot / Kontakt

Pernilla Howard
Projektipäällikkö / Projektledare
+358 40 808 6649
pernilla.howard@centria.fi

Yhteistyössä / I samarbete med


Ota yhteyttä/Ta kontakt

Pernilla Howard

TKI-koordinaattori