Siirry sisältöön
NPA Euroopan aluekehitysrahasto 2014-2020 logo

TARGET – Tehdään alueellisesta tuotannosta maailmanlaajuisesti kilpailukykyistä ja innovatiivista

Hanke pyrkii digitalisaation hyödyntämisen edistämiseen toteutusalueiden yrityksissä.

Toimiala: Tuotantoteknologia

Toiminta-alue: Kansainvälinen

Rahoittajat: Euroopan Unionin Pohjoinen periferia ja Arktinen -ohjelma

Lisätiedot: Jouni Vähäsöyrinki 044 7250251 jouni.vahasoyrinki@centria.fi

Projektipäällikkö: Jouni Vähäsöyrinki

Taustaa

TARGET-hanke pyrkii digitalisaation hyödyntämisen edistämiseen toteutusalueiden yrityksissä. Hankkeeseen osallistuu Centrian lisäksi partnereita Ruotsista, Norjasta, Pohjois-Irlannista sekä Irlannista ja sitä rahoittaa Euroopan Unionin Pohjoinen Periferia ja Arktinen Ohjelma.

Toiminnan kohde

EU:n pohjoisella alueella eri maissa sijaitsevat tuotannolliset yritykset ovat pääsääntöisesti pieniä ja niille yhteistä ovat samanlaiset haasteet. Yritysten maantieteellinen sijainti eristää niitä markkinoista ja taloudellisista kasvukeskuksista, mutta myös kasvattaa erityisosaamista ja vahvuuksia jotka perustuvat alueellisiin erityisolosuhteisiin ja käytettävissä oleviin resursseihin.

Nämä yritykset tarvitsevat liiketoimintansa tehostamiseksi ja laajentamiseksi kehittyneitä teknologisia ratkaisuja, osaamista ja menetelmiä, joiden avulla voidaan kehittää tuoteominaisuuksiltaan ja hinnaltaan kilpailukykyisempiä tuotteita, sekä parantaa yritysten menestymisen mahdollisuuksia. Digitaalisaation ja modernien liiketoimintaratkaisujen hyödyntämisen avulla teollisuusyritykset voivat uudistaa toimintamallejaan, parantaa tuottavuuttaan ja kilpailukykyään, sekä kehittää uutta liiketoimintaa.

Tavoitteet

TARGET-hankkeen tavoitteena on kehittää digitalisaation mahdollistamia työkaluja ja menetelmiä pk-yritysten innovaatiotoiminnan tukemiseen, liiketoimintamallien luomiseen, digitaalisten tuotekehitys- ja tuotantotekniikoiden hyödyntämiseen, sekä yritysten kansainvälisen kilpailukyvyn kasvattamiseen. Tavoitteena on pienentää kilpailukyky- ja osaamispuutteita projektin toteutusalueen yrityksissä välittämällä tietoa ja osaamista kehittyneistä menetelmistä, teknologioista ja toimintatavoista, sekä demonstroimalla uuden teknologian ja ratkaisujen avulla saavutettavia hyötyjä.

Hankkeessa sovelletaan prosessien tehostamiseksi ja uuden liiketoiminnan luomiseksi 3D-mallinnusta ja -tulostusta, simulointia, robotiikkaa, digitointia, etäohjelmointia, parametristä suunnittelua, ym. digitaalisia tekniikoita.

Yhteystiedot

Jouni Vähäsöyrinki
projektipäällikkö
044 7250251
jouni.vahasoyrinki@centria.fi

Sakari Pieskä
tutkimusyliopettaja
044 4492564
sakari.pieska@centria.fi

Yhteistyössä

Cavan Innovation and Technology Centre, Irlanti
South West College, Pohjois-Irlanti
Luulajan Teknillinen Yliopisto, Ruotsi
Narvikin Korkeakoulu, Norja
Slico Local Enterprise Office, Irlanti