Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan liitto logo

TUTKA – Tutkimuksesta kasvupolulle

Toimiala: Digitalisaatio

Projektin kesto: 3.1.2022-31.3.2023

Toiminta-alue: Keski-Pohjanmaa

Rahoittajat: Keski-Pohjanmaan liitto

Projektipäällikkö: Janne Känsäkoski

Hankkeen tavoitteena on tunnistaa maakunnan yrityksistä niitä uusia potentiaalisia kumppaneita, jotka voisivat hyödyntää laajemmassa mittakaavassa alueen tutkimuskentällä tehtyä työtä ja ympäristöjä liiketoimintansa kehittämisen ja kasvun tukena. Hanke keskittyy erityisesti toteuttajien hallinnoiman alueellisen Rl-DlH (https://ruralindustries.eu/) digitaalisen innovaatiohubin toiminnan ylösajoon. Tämän innovaatiokeskittymän päätavoite on madaltaa alueen toimijoiden kynnystä uusien digitaalisten ratkaisujen hyödyntämiseen tarjoamalla tätä tukevia TKI-palveluja. Hankkeen toinen keskeinen tavoite on auttaa maakunnan yrityksiä kansainvälistymisen polulla tutkimusverkostoja (DlH ja eDlH) ja niissä luotuja kanavia (EU-hankkeet ja “Open call” haut) hyödyntäen. Hankkeen keskeinen toimenpide on jalkautua yrityskentälle, selvittää alueellisia kehitystarpeita ja sitouttaa alueen toimijat hyödyntämään aiempaa tiiviimmin alueella tehtyä tutkimustyötä ja – ympäristöjä. Hankkeen koordinaattorina toimii Centria ja osatoteuttajana Yliopistokeskus Chydenius. Hankkeen tuloksena on selvitetty, sitoutettu ja tiedotettu merkittävä joukko uusia yrityksiä osallistumaan laajemmissa määrin tutkimusyhteistyöhön. Tämän yhteistyön kautta on luotu perusta Rl-DlH toiminnan käynnistymiselle ja jatkumolle tarvelähtöisten palvelujen tuottajana.


Ota yhteyttä

Janne Känsäkoski

Kehittämispäällikkö