Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehitys

Tutkan avulla kasvupolulle

Yrityksille tarjotaan tukea digitaalisen liiketoiminnan edistämiseen, TKI-palveluiden hyödyntämiseen, yhteistyökumppaneiden löytämiseen ja kansainvälistymiseen.

”TUTKA – Tutkimuksesta kasvupolulle” on Keski-Pohjanmaan liiton rahoittama AKKE-hanke, jossa Centria-ammattikorkeakoulu ja Yliopistokeskus Chydenius jalkautuvat maakuntaan selvittämään yritysten ajankohtaisia kehitystarpeita, löytämään uusia yhteistyökumppaneita sekä edistämään siten niiden digitaalista toimintaa.

Maakunnassa toimivilla yrityksillä ei ole aina tarvittavia resursseja, yhteistyökumppaneita tai yleensäkään tietoa paikallisista tutkimus- ja kehityspalveluista, joista heidän yrityksensä voisi hyötyä. TUTKA-hanke jalkautuu yrityskentälle selvittämään näitä alueellisia tarpeita. Toimijoita pyritään auttamaan jo aiemmin tehdyn tutkimustyön ja -ympäristöjen hyödyntämisessä. Tämä kartoitustyö on keskeinen teema hankkeessa.

Hankkeen tavoitteena on tunnistaa uusia kumppaneita, tehdä TKI-toimintaa tunnetuksi ja levittää olemassa olevaa osaamista. Suuremmassa mittakaavassa, yritykset ja yhteistyökumppanit hyötyvät alueella tehdystä tutkimuksesta sekä sen ympäristön liiketoiminnan kehittämisestä ja kasvun tuesta. TUTKAn avulla keskitytään erityisesti digitaalisen liiketoiminnan edistämiseen ja pyritään laskemaan kynnystä myös TKI-palvelujen hyödyntämiseen. Yksi keskeisiä tavoitteita on auttaa maakunnan yrityksiä kansainvälistymisen polulla, hyödyntäen laajasti eri tutkimusverkostoja ja niissä luotuja kanavia.

TUTKA-hanke tukee maakuntastrategiaa, jonka toimeenpanosuunnitelmassa todetaan, että digitalisaation tulisi olla osa kehittämistä. Tätä strategiaa toteutetaankin kirjaimellisesti kehittäessä digitaalista osaamiskeskittymää ja myös digitalisaatioon liittyvien palvelujen tarjontaa.

Tavoitteiden saavuttamiseksi ja tueksi alueen tutkimustoimijat ovat perustaneet jo aikaisemmin digitalisaation osaamiskeskittymän (RI-DIH), jonka toimintaa käynnistetään nyt konkreettisella tasolla. Perusta osaamiskeskittymän toiminnalle luodaan levittämällä tietoa sen tarjoamista mahdollisuuksista alueen toimijoille ja kartoittamalla ajankohtaisia tarpeita yritysten tarpeita kuunnellen. Myös uusien yritysten kehittämistä palvelevien TKI-palvelukonseptien suunnittelu on keskeisen tärkeää.

TUTKA-hankkeen tuloksena on selvitetty alueellisesti yritysten tarpeita, sitoutettu yrityksiä osallistumaan laajemmin tutkimustyöhön ja autettu niitä kansainvälistymisen polulla.

Hanke toteutetaan aikavälillä 3.1.2022 – 30.12.2022. Toteuttamisalueena on Keski-Pohjanmaan maakunta. Koordinoijana hankkeessa toimii Centria-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana Yliopistokeskus Chydenius.

TUTKA-hanke toimii toteuttajien toimesta käynnistettävän alueellisen RI-DIH (Rural Industry Digital Innovation Hub) osaamiskeskittymän palvelujen ensivaiheen kartoituksen ja kumppaniverkoston muodostamisen tukena.

Lisätietoja

Janne Känsäkoski

Kehittämispäällikkö