Siirry sisältöön
Euroopan sosiaalirahasto 2014-2020 logo Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo ELY-keskuksen logo

VÄKEVÄ – Kestävä kehitys, digitalisaatio ja kansainvälisyys osana yrittäjyyskasvatusta

Hankkeessa testataan ja kehitetään toimintatapoja ja menetelmiä, joilla voidaan toteuttaa vuorovaikutteista ja toiminnallista etäopetusta/etäoppimista digitaalisia välineitä ja oppimisympäristöjä monipuolisesti hyödyntäen sekä myös kansainvälisessä yhteistyössä.

Toimiala: Yrittäjyys ja liiketoiminta

Projektin kesto: 1.5.2021 – 30.4.2023

Toiminta-alue: Pohjois-Pohjanmaa

Rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Projektipäällikkö: Marja-Liisa Kaakko

Yrittäjyyskasvatuksen käytännön menetelmät korostavat vuorovaikutusta, tiimityötä ja yhdessä tekemistä. VÄKEVÄ-hankkeessa testataan ja kehitetään toimintatapoja ja menetelmiä, joilla voidaan toteuttaa vuorovaikutteista ja toiminnallista etäopetusta/etäoppimista digitaalisia välineitä ja oppimisympäristöjä monipuolisesti hyödyntäen sekä myös kansainvälisessä yhteistyössä.

Kansainvälisten verkostojen hyödyntämistä opetuksessa kehitetään edelleen ja hankkeen teemojen osalta vahvistetaan henkilöstön osaamista. Digitaalisuuden ja alustojen kehittyminen on mahdollistanut uudenlaisen kansainvälisen yhteistyön, jossa virtuaalinen liikkuvuus (virtual mobility) tukee myös kestävän kehityksen periaatteita.

Monimuoto-opetuksen ja monimuoto-opiskelijoiden määrän lisääntyminen on aktivoinut opettajia uuden pedagogiikan haltuunotossa. Hankkeessa kootaan kokemuksia ja selvitetään eri ratkaisujen käytännön toimivuutta.

Perinteinen yrittäjyyskoulutus lähtee ammatillisesta näkökulmasta liian yleiseltä tasolta. On tarvetta alakohtaistaa yrittäjyyskurssien sisältö ja toteutustapa. Näin yrittäjyysopinnot integroituvat omaan ammattialaan eri koulutusohjelmissa. Samoin on tarve sisällyttää opetukseen uudet tulevaisuuden yrittäjyyden muodot, kuten alustatalous, osaksi opintoja.

Centria toteuttaa hankkeessa etäoppimiseen ja kansainvälistymiseen liittyen uusia yrittäjyysopintojen tapoja yhdessä muiden hankekumppaneiden kanssa. Centrian sisällä panostetaan eri koulutusalojen alakohtaisen yrittäjyyden edistämiseen ja kehittämiseen. Hankkeessa sovitut linjaukset viedään osaksi opetusta ja organisaatio sitoutetaan mukaan kehittämistyöhön. Centrialla järjestetään työpajoja, joissa opetushenkilöstö ideoi kuinka linjaukset näkyvät ”minun omassa työssäni”.

Hankkeessa mitataan Yrittävän kulttuurin toteutumista käyttämällä SoloENTRE ja Yrittävä kulttuuri –hankkeessa kehitettyä Yrittävän kulttuurin itsearviointipalvelua (https://yrittavakulttuuri.fi). Verkossa toimivan itsearviointipalvelun avulla voidaan ohjata koulutusjohtoa yrittävän kulttuurin ja yrittäjyyskasvatuksen toteutumisen seurantaan ja jatkuvaan kehittämiseen. 

VÄKEVÄ-hanke jatkaa aiemmissa PoPYk- ja ToTYk-hankkeissa toteutettua maakunnan yrittäjyyskasvatuksen kehittämistä uusin fokuksin. Mukana ovat Oulun yliopisto (KSI) päätoteuttajana, ammattikorkeakoulut OAMK ja Centria, ammatillisen koulutuksen toteuttajat JEDU, Brahe ja OSAO sekä perusopetusta edustamassa Oulun kaupunki. Kaksivuotisen hankkeen kokonaisbudjetti on 563 655 euroa (ESR 75%).


Ota yhteyttä

Marja-Liisa Kaakko

Koulutusalapäällikkö (tuotantotalous, konetekniikk