Siirry sisältöön

Varumärkesbygget Gamla hamn

I projektet bygger vi grunden för varumärket Gamla Hamn, vars kärna kommer att utgöras av skeppen Vega och Jacobstads Wapen.

Toimiala: Yrittäjyys ja liiketoiminta

Projektin kesto: 01.04.2017 – 30.09.2018

Toiminta-alue: Pohjanmaa

Rahoittajat: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Leader Aktion Österbotten och Svenska kulturfonden

Projektipäällikkö: Daniela Mårtenson

Bakgrund

I projektet bygger vi grunden för varumärket Gamla Hamn, vars kärna kommer att utgöras av skeppen Vega och Jacobstads Wapen. Vi vill lyfta fram och marknadsföra de historiskt värdefulla element som finns i Gamla Hamn i Jakobstad. Med krigsskadeståndsskonaren Vega och replikan Jakobstads Wapen som grund vill vi marknadsföra Gamla Hamn som ett kunskapscentrum som lyfter fram nejdens båtbyggartraditioner och Finlands krigsskadeståndshistoria.

I vårt arbetssätt lägger vi särskilt fokus på samskapande (co-cretion), service design och storytelling. Vi lägger i projektet grunderna för ett besöksmål som dels förmedlar kunskap kring vår maritima lokalhistoria och Finlands krigsskadestånd, och dels lyfter fram regionens traditioner och kunskap inom båtbyggnad. Genom projektet bidrar vi till att Gamla hamn på sikt inlöser sin plats som Jakobstadsregionens intressantaste besöksmål. Genom samverkan och nätverksbyggande bygger vi upp en stödtrupp som efter projektets slut kan fortsätta arbetet kring Vega, Jakobstad Wapen och Gamla Hamn området.

Projekttid: 1.4.2017-30.9.2018

Budjet och finansiering: 99 954 €
(Leader Aktion Österbotten och Svenska kulturfonden)

Projektägare Centria-ammattikorkeakoulu Oy, partners Vega-stiftelsen och Gamla hamn Ab.

Taustaa

Hankkeen tavoitteena oli rakentaa perusta Pietarsaaren Vanhan sataman brändäämiselle jonka ytimessä olisivat historialliset laivat Vega ja Jacobstads Wapen ja alueen historiallinen ja merellinen henki. Päämääränä oli myös kasvattaa kaupunkilaisten ja Vanhan sataman alueen yritysten sekä yhdistysten osallistumista alueen kehitykseen yhdessä kaupungin kanssa.

Yhteiskehittelyllä ja työpajoin, hankkeessa kehitettiin aluetta ja avattiin toimintaa yhdessä asukkaiden, yritysten, yhdistysten ja kaupungin kanssa. Hankkeessa kehitettiin Pietarsaaren vanhan sataman aluetta uudella yhteistyöllä, hankkeen aikana syntyi mm. uusi yhdistys Pietarsaaren Vanha sataman ry. joka hankkeen jälkeen jatkaa alueen ja teeman kehittämistä yhdessä Vega sotakuunari laivan säätiön ja replika Jacobstads Wapenin omistajan Vanha satama Oy kanssa. Hankkeen aikana suunniteltiin ja piloitiin alueen aktiviteetteja ja suunniteltiin markkinointia ja näkyvyyttä. Toimijoille hankittiin myös yhteinen graafinen profiili ja toimijoiden näkyvyyttä lisättiin m. some kanavin sekä uudella yhteisellä kotisivulla https://www.gamla-hamn.fi/ . Hankkeen aikana lanseerattiin useita uusia tapahtumia Vanhan sataman alueella, kuten Puuvenekavalkadi, Talvi Vanhassa satamassa ja Siivouspäivä jotka ovat jatkuneet alueen toimijoiden toimesta. Alueen historiasta ja nykypäivästä tehtiin video ”Pietarsaaresta maailmalle”.

Hankeaika: 1.4.2017-30.9.2018

Budjetti ja rahoitus: 99 954 €
(Leader Aktion Österbotten ja Svenska kulturfonden)

Hankkeen vetäjänä Centria-ammattikorkeakoulu Oy, partnereina Vega-säätiö ja Vanha satama Oy.

Med samarbete / Yhteistyössä


Ota yhteyttä

Daniela Mårtenson

TKI-koordinaattori