Siirry sisältöön
Euroopan aluekehitysrahasto 2014-2020 logo Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo Keski-Pohjanmaan liitto logo
Kuvituskuva

WINWIN – Verkostosta voittoon kansallisesti ja kansainvälisesti

Toimiala: Digitalisaatio

Projektin kesto: 1.9.2021-31.8.2023

Toiminta-alue: Keski-Pohjanmaa

Rahoittajat: Euroopan aluekehitysrahasto
Keski-Pohjanmaan liitto

Projektipäällikkö: Leni Forsberg

Winwin logo

WINWIN:ssä keskipohjalaiset yrittäjät pääsevät yhdessä paneutumaan kansainvälistymisen ja digitalisaation teemoihin. Yhteisten työpajojen myötä muodostetaan kumppanuuksia, ja toteutetaan yhteisiä projekteja. Toiminnan toteuttaa Centria Ammattikorkeakoulu ja Viexpo. Toiminta on avointa kaikille ja kuulemme mielellämme toiveita, millaista toimintaa hankkeessa kannattaa toteuttaa.

Hankkeessa on seuraavia tavoitteita:

1. Yritysten ja yrityskehittäjien verkosto toimii yhteistyön pohjana. Toimijoiden roolit ja palvelut yhteistyöprojektien toteuttamiseen on selkeytetty ja tukevat toisiaan.

2. Yritykset selviävät Korona-pandemian ja muiden globaalien muutosten tuomista haasteista

3. Yritykset hyödyntävät saatavilla olevia yrityskehitys- ja TKI-palveluita

4. Keski-Pohjanmaalta ponnistaa kansainvälisesti kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluita.

5. Alueen yritykset ovat kansainvälisesti kilpailukykyisiä hyödyntämällä liiketoimintaa tukevia digitaalisia työkaluja.

6. Yritykset ja aluekehittäjäorganisaatiot oppivat toteuttamaan kaupallisia yhteisprojekteja, joissa hyödynnetään jokaisen toimijan resursseja ja osaamista.

Tavoitteisiin pyritään seuraavien toimenpiteiden kautta:

Työpaketti 1. Teema-aiheiden kartoitus ja tutkimus: Kartoitetaan yrityskentältä tulevat tarpeet työpajojen ja verkostotoiminnan teemoiksi.

Työpaketti 2. Bootcamp-työpajat: Työpajat toteutetaan yhdessä hankkeen toteuttajien kanssa, jokaisen erityisosaamista pajakohtaisesti hyödyntäen. Työpajojen sisältöjä ovat mm. seuraavat: digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen, brändin rakentaminen, kansainvälistyminen ja vienti sekä tuote/palvelukehitys.

Työpaketti 3. Verkostotoiminta: Toteutetaan bootcampin kokemusten pohjalta alueen yrityksille verkostomaista yhteistoimintaa, jossa jaetaan omia tarpeita, onnistumisia ja haasteita. Tämän myötä syntyneitä ideoita jalostetaan yhteisprojekteiksi yritysten ja aluekehitysorganisaatioiden yhteistyöllä. Tuloksena yrityspalveluiden ja TKI-toimien hyödyntäminen helpottuu, digitaalisuus tulee tutuksi, kansainvälistymisen rahkeet kasvavat ja syntyy verkostoja, jotka ovat antoisia osallistujille.

Hanketta rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.


Ota yhteyttä

Leni Forsberg

TKI-asiantuntija