Siirry sisältöön
Euroopan aluekehitysrahasto 2014-2020 logo Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo Keski-Pohjanmaan liitto logo KOSEK logo

XNet – Digitalisaatiota edistävät verkkosovellukset

Digitalisaation keinoin voidaan kehittää perinteisiä toimintamalleja entistä tehokkaammiksi ja sujuvammiksi.

Toimiala: Digitalisaatio

Projektin kesto: 01.12.2015 – 31.07.2019

Toiminta-alue: Keski-Pohjanmaa

Rahoittajat: Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto, Keski-Pohjanmaan liitto, KOSEK, Kannuksen kaupunki ja Kaustisen seutukunta

Budjetti: n. 383 000 EUR

Lisätiedot: Janne Känsäkoski, 040 6309890, janne.kansakoski@centria.fi

Projektipäällikkö: Janne Känsäkoski

Taustaa

Xnet- hankkeessa edistetään digitalisaatiota yhteistyössä Keski-Pohjanmaan alueen yritysten ja yhteisöjen kanssa. Digitalisaation keinoin voidaan kehittää perinteisiä toimintamalleja entistä tehokkaammiksi ja sujuvammiksi. Kun tuttuja toimintamalleja kyseenalaistetaan ja muokataan, löydetään digitalisaation parhaat käytännöt, jotka tehokkaasti sovellettuna lisäävät yrityksen tuottavuutta. Tarkoituksena on kehittää yksityisen ja julkisen sektorin toimintaprosesseja, kustannustehokkuutta ja kilpailukykyä ja luoda uusia kasvun ja kansainvälistymisen edellytyksiä. Hankkeessa toteutetaan pilotteja, joissa nähdään niiden soveltuvuus laajempaan käyttöönottoon yrityksissä.

Hankkeen myötä Centria ammattikorkeakoulu voi tarjota tulevaisuudessa uusia mittavimpia toimintamalleja, laajempia tutkimus- ja kehitysympäristöjä ja sitä kautta konkreettisempaa tutkimus- ja kehitysosaamista alueen toimijoille. Projektin suunniteltu toteutusaika on kolme vuotta (1.12.2015 – 31.7.2019) ja kokonaiskustannusarvio on noin 383 tuhatta euroa, josta EAKR-rahoituksen osuus on 268 000 euroa.

Hankkeessa digitalisaatio jalkautetaan alueen yrityksille ja yhteisöille ja etsitään ratkaisuja toimialakohtaisesti ja laajassa mittakaavassa. Hankkeessa tärkeää on luoda käytännön kokemuksia yrityksille pilotoinneilla aidoissa ympäristöissä ja tarjota helppoja ja nopeita tapoja tulosten käytännön hyödyntämiseen. Käytännön hyöty osoitetaan yrityksille pilottien avulla. 

Centria-ammattikorkeakoulu tavoittelee erityisopintojen järjestämistä digitalisaation alalla, joten hankkeella on tehtävänä tuottaa ajantasaista osaamista koulutukseen. Hanke on tärkeä kanava uuden osaamisen ja tietotaidon levittämisessä alueella. Hanke toteuttaa Centrian päästrategiaa 2020, jossa digitalisaatio on läpileikkaava teema. Hankkeessa pyritään varmentamaan Centrian tutkimustoiminnan jatkuvuus tällä strategisesti tärkeällä aihealueella.

Hankkeessa verkostoidumme ja teemme yhteistyötä alueen yrityksien ja yhteisöjen kanssa, jotta voimme tuottaa konkreettisia ja käytännön läheisiä tuloksia prosessien kehittämiseksi. Käytännön pilotoinnin tarkoitus on tuottaa tulosta, jota hankekumppanin on mahdollisimman helppo jatkojalostaa omaan tarpeeseensa. Tämän vuoksi pilotit testataan ympäristössä, joka vastaa mahdollisimman paljon aitoa käyttöympäristöä. Pilottien tulokset analysoidaan ja niitä pyritään jatkojalostamaan yhteistyökumppaneille sopivaan muotoon. Hankkeen tavoite on parantaa yritysten toimintaprosesseja ja sitä kautta lisätä tuottavuutta.

Hanke on päättynyt 31.7.2019. Kehitystyö Centrian TKI-hankkeissa kuitenkin jatkuu. Jos olet kiinnostunut XNetissä toteutetuista pilotoinneista tai haluat lähteä kehittämään oman yrityksesi digi-toimintaa ota yhteyttä:

Leena Toivanen
040 701 3221
leena.toivanen@centria.fi

Janne Känsäkoski
040 630 9890
janne.kansakoski@centria.fi

Hankkeen loppuraportissa kaikki hankkeen pilotoinnit alakohtaisesti: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019102935733

Janne Känsäkoski
Kehittämispäällikkö
040 6309890
janne.kansakoski@centria.fi

Yhteistyössä