Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehitys

Hyvinvointi- ja terveysteknologiasta merkittävää kasvupotentiaalia tekniikan aloille

Henkilöstön osaamisen oltava yhä useammin monialaista.

Teknologialähtöisille ratkaisuille ja monialaiselle henkilöstön osaamiselle on kasvava tarve Suomessa ja kaikissa teollisuusmaissa. Tunnistettuja aloja, joilla tarvitaan osaamisen kehittämistä, lisää osaavaa työvoimaa, ja uusia koulutusmahdollisuuksia on mm. sosiaali- ja terveysala, joka on myös selkeä kasvu- ja rakennemuutosala.

− Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilla tulee olla tänä päivänä tietämystä erilaisista, heidän työtään tukevista teknologiaratkaisuista. Tarvitaan osaamista siihen, miten asiakasta ohjataan teknologian käyttöön ja miten esimerkiksi laitteita tai apuvälineitä voidaan kehittää ja innovoida edelleen tai löytää aivan uusia käyttömahdollisuuksia, kertoo TKI-koordinaattori Heidi Hintsala Centria-ammattikorkeakoulusta.

Sairaanhoitajaopiskelijat tutustuvat uuteen teknologiaan RoboPop-hankkeen toteuttamassa demopajassa.
Sairaanhoitajaopiskelijat tutustuvat uuteen teknologiaan RoboPop-hankkeen toteuttamassa demopajassa. Kuva: Centria HealthLab.

Tekniikan aloille hyvinvointi- ja terveysteknologia toimialana tarjoaa merkittävän kasvupotentiaalin sekä kotimaassa että viennin näkökulmasta. Alalla menestyminen edellyttää korkeatasoisen teknologia-asiantuntijuuden lisäksi moniportaista asiakasymmärrystä ja tietoa ketterän yhteiskehittämisen toimintamalleista sekä lääkinnällisiä laitteita ohjaavan sääntelyn ja lakien tuntemusta.

Syyskuussa käynnistyi Centria-ammattikorkeakoulun luotsaama RoboPop − HealthLab jatkuvan oppimisen kehittämisen ympäristönä -hanke. RoboPop -hankkeessa kehitetään koulutuksen laatua ja tarjontaa edistämällä monialaista hyvinvointi- ja terveysteknologiaosaamista Keski-Pohjanmaan alueella ja luodaan paikallinen ekosysteemi, jota Hintsala kuvailee tarkemmin: − Hankkeessa kehitämme jatkuvan oppimisen mahdollistavia oppimisympäristöjä. Toteutamme hyvinvointi- ja terveysteknologian osaamisen ympärille oppimiskokonaisuuksia, joita voidaan sitten hyödyntää yksilöllisesti, monimuotoisesti sekä ajasta ja paikasta riippumattomasti. Tavoitteenamme on siis tukea uusien toimintatapojen ja teknologian hyödyntämistä sekä niihin liittyvää oppimista ja osaamisen kehittämistä työpaikoilla. Lisäksi edistämme tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan integroitumista sosiaali-, terveys- ja tekniikan alojen koulutukseen sekä alueen työelämään.

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat Keski-Pohjanmaan alueen korkea-asteen ja toisen asteen sosiaali-, terveys- ja tekniikan alojen opiskelijat, opetus-, ohjaus-, ja TKI-henkilöstö sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja teknologiayritysten työntekijät yksityisellä ja julkisella sektorilla. Hanke toteutetaan 1.9.2023 – 31.8.2026 välisenä aikana. Hanketta rahoittavat ESR+, Keski-Suomen ELY-keskus ja Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soite.

Lisätietoja

Heidi Hintsala

TKI-koordinaattori

+358401856259

Kokkola