Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehitys

Julkaisuja AA3D-hankkeesta

Kesän korvalla hankkeessa tehtiin kaksi julkaisua Centria-ammattikorkeakoulun verkkojulkaisussa, Centria Bulletinissa. Ensimmäinen julkaisuista, Dronet poronhoidon apuvälineinä, kuvailee hankkeen keräämää kokemusta dronejen käytöstä poronhoidollisissa tehtävissä, sekä toimintaan liittyviä rajoituksia poronhoitoalueella. Toinen artikkeli, Sääntöjen mukainen dronetoiminta takaa turvallisuuden, puolestaan avaa droneasetuksia Interreg Pohjoinen -alueen maissa. Artikkeli pyrkii tarjoamaan tietoa kunkin maan (Suomi, Ruotsi ja Norja) vastuuviranomaisista ja verkkosivuista, joilta löytyy tarkempaa tietoa rajoituksista ja joilla voi tehdä tarvittavia ilmoituksia toiminnasta ja yksittäisistä operaatioista. Artikkelit ovat osa Arctic Airborne 3D -hankkeen tiedon jakamiseen liittyviä toimenpiteitä.