Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehitys

Jatkumo-hankkeen keskeisimmät tulokset käsikirjaksi ammattikorkeakoulujen yhteisen liiketoiminnan tueksi

Käsikirja koostuu Jatkumo-hankkeessa luoduista työkaluista, jotka tukevat ammattikorkeakoulujen välistä yhteistyötä ja ohjeistavat korkeakouluja yhteisten yrityksille suunnattujen palvelujen järjestämisessä.

Toimintamalli edistää AMKien välistä yhteistyötä tuomalla palvelutoimijat yhteen ja AMKien osaamiset näkyville. Toimintamalli koostuu osaamistietopankista ja toimintaohjeesta. Palvelumalli toimii työkirjana palvelumyynnin parissa työskenteleville ja ohjaa suunnittelussa huomioimaan asiakkaan tarpeet ja arvolupauksen. Palvelumallissa kuvataan AMKin ja asiakkaan välistä vuorovaikutusta. Arviointimatriisi toimii keskustelun tukena ja auttaa hahmottamaan yhteisen toimen toteutuskelpoisuutta ja arvioimaan toteutuksen jälkeen toimen onnistumista ja vaikuttavuutta. Työkaluja on testattu hankkeessa toteutetuissa koulutuskokeiluissa.

Jatkumo-hanke on ollut 10 ammattikorkeakoulun yhteinen hanke ja sen tarkoituksena on ollut ammattikorkeakoulujen kaupallisen yhteistyön syventäminen, sekä yhteisen palveluliiketoiminnan luominen ja toteuttaminen. Hankkeen jälkeen yhteistyön toteuttamista jatkaa ammattikorkeakoulujen palvelutoimijoiden verkosto. Verkostoon ovat tervetulleita kaikki ammattikorkeakoulut.

Käsikirja löytyy e-kirjana Lapin AMK:n verkkosivuilta sekä PDF-tiedostona alta.

Lisätietoja

Jani Rättyä

Palvelupäällikkö