Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehitys

Katsaus LIGNA-messuihin 2023: Yhteistyötä, teknologisia ratkaisuja ja tunnistettua hyödyntämätöntä potentiaalia

Älykäs puurakentaminen ja pintakäsittely -tutkimusryhmän jäseniä ja alueen yrityksiä osallistui Centrian messu- ja tapahtumapalvelujen järjestämälle vierailumatkalle Saksaan.

Maailman johtava puuntyöstön ja puuteollisuuden tapahtuma LIGNA-messut keräsivät tuhansia ammattilaisia ympäri maailmaa Saksan Hannoveriin 15.–19. toukokuuta 2023. Viisipäiväiseen messutapahtumaan osallistui noin 1 300 näytteilleasettajaa ja 75 000 vierailijaa. Messujen painopisteenä oli tänä vuonna megatrendien mukaisesti kestävä kehitys ja digitalisaatio.  

Yhteistyötä innovatiivisessa ympäristössä 

Joka toinen vuosi järjestettävät LIGNA-messut esittelevät uusimpia puuntyöstön ja puuteollisuuden teknologisia ratkaisuja. Messuille osallistuminen on jo pitkään ollut perinne osalle Centrian henkilöstöä: messuosallistuminen on mahdollistanut puunjalostusteollisuuden teknologisen kehityksen seuraamisen. Messuilla esillä olevien uusien innovaatioiden ja teknologisten ratkaisujen avulla Centriassa voidaan peilata oman tutkimus- ja kehitystoiminnan tasoa sekä verrata uusimpia ratkaisuja alueen teollisuudessa käytössä oleviin menetelmiin. Lisäksi messut tarjoavat mahdollisuuden olemassa olevien verkostojen vahvistamiseen ja uusien verkostojen kehittämiseen. 

Centrian messu- ja tapahtumapalvelujen järjestämällä matkalla oli tällä kertaa mukana myös alueen yrityksiä. Matkan aikana havaittiin, että innovatiivisessa ympäristössä heränneille ajatuksille ja havainnoille saadaan merkittävää lisäarvoa ryhmäkeskusteluiden avulla. Centrian tutkimus- ja kehitystoiminnan näkökulmasta on tärkeää, että näissä keskusteluissa on mukana myös alueen yrittäjiä. Tällöin arjen ongelmat ja haasteet tulevat vahvasti osaksi keskusteluita, jolloin ne voidaan huomioida Centrian tutkimus- ja kehitystoiminnassa myös tulevaisuudessa.   

LIGNA-messuille osallistujia koolla tapahtuman sisäänkäynnillä. Kuvassa vasemmalta Ville Ruhkala, Sami Mölsä, Petri Wirkkala, Jenni Helander, Juho Valkola, Simo-Pekka Kivioja, Tomi Pitkäaho, Simo Hakala ja Otto Hihnala. Kuva: Elisa Saarela.

Teknologiset ratkaisut puutuoteteollisuudessa 

Centrian näkökulmasta tavoitteena oli perehtyä uusimpiin puualan kaupallisiin ratkaisuihin keskittyen erityisesti robotiikkaan, data-analyysiin, pintakäsittelyyn ja teolliseen rakentamiseen sekä verkostoitua alan toimijoiden kanssa. Messut tarjosivat kattavan kuvan puualaan liittyvien teknologioiden tämänhetkisestä tilasta. Robotiikkaa käytetään edelleen pääosin kappaleiden siirtämiseen; vain muutamilla näytteilleasettajilla oli esillä ratkaisuja, joissa robotiikan mahdollisuuksia hyödynnetään monipuolisemmin. Pintakäsittelyrobotiikan osalta oli esillä useita erilaisia käsiliikeohjelmointiin perustuvia ratkaisuja. Lisäksi useammalla toimijalla oli skannaukseen perustuvia robotiikan ohjelmointiratkaisuja yhdistettynä pintakäsittelyn näkökulmasta kehitettyyn robotiikkaan. Nämä ratkaisut ovat huomioonotettavia erityisesti yksinkertaisten kappaleiden pintakäsittelyssä, koska robotin liikeradat muodostuvat skannauksen perusteella, eikä erityistä ohjelmointiosaamista tällöin tarvita. 

Skannauksen ja käsiliikeohjelmoinnin hyödyntäminen ruiskutusrobotiikassa esillä EPISTOLIOn osastolla. Kuva: Jenni Helander.

Tekoälyn ja data-analytiikan hyödyntämätön potentiaali 

Ennakko-odotusten vastaisesti tekoäly- ja data-analyysiratkaisut loistivat poissaolollaan ja kyseessä olevat ratkaisut olivat esillä lähinnä keskusteluissa. Messuilla esiteltiin joitakin pilvipohjaisia ratkaisuja, jotka osoittautuivat lähinnä datan keruualustoiksi. Tiedon visualisointia hyödyntäviä ratkaisuja oli lähes joka osastolla, mutta ala odottaa vielä data-analyysiratkaisujen osalta kehitysloikkaa, jonka avulla voidaan saavuttaa merkittäviä parannuksia yritysten kustannustehokkuudessa. Messujen toisen painopisteen, kestävän kehityksen, ratkaisuja kaivattiin messuilta huomattavasti enemmän. Tällaisia olisivat olleet esimerkiksi innovatiiviset ratkaisut sivuvirtojen hyödyntämisestä tai ympäristöystävällisten pintakäsittelyaineiden kehitys. 

− Yhteenvetona voidaan todeta, että Centrian tuotantoteknologiatiimin osaaminen ja kehitystoiminta ovat alalla erittäin korkealla tasolla. Kehittämistoiminnan ytimessä ovat ne asiat, joita emme vielä valmiissa kaupallisissa ratkaisuissa nähneet. Alueen puutuoteteollisuuden nykyinen teknologinen kehitystaso mahdollistaa lisäksi tulevaisuuden tekoälyä hyödyntävien ratkaisujen käyttöönoton.  Tämä luo valmiudet nopeaan tuottavuuden parantamiseen maltillisesti kehittyvällä alalla, toteavat TKI-asiantuntija Jenni Helander ja TKI-koordinaattori Elisa Saarela.  

Centria messu- ja tapahtumapalvelut toteuttaa avaimet käteen -periaatteella toimivia messuosallistumisia lähes 30 vuoden kokemuksella ja ammattitaidolla. Valikoimaan kuuluvat livetapahtumien lisäksi myös hybridi- ja virtuaalitapahtumat sekä erilaiset vierailumatkat. 

Lisätietoja:

Jenni Helander

TKI-asiantuntija


Elisa Saarela

TKI-koordinaattori