Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehitys

Kehittämistä tulevaisuusajattelun, palvelumuotoilun ja simulaation keinoin

Työyhteisöille tarjottiin ketterää kehittämisapua kolmen maakunnan alueella.

Maailmantilanteen suuret myllerrykset ja suhdannevaihtelut ovat vaikuttaneet yritysmaailmaan voimakkaasti, mikä on asettanut vaatimuksia myös organisaatioiden ja niissä toimivien yksilöiden muutoskyvylle eli resilienssille.  Joustava kehittämisapu on tästäkin johtuen ollut Bounce Forward – resilienssiä työelämään -hankkeeseen osallistuville pienille ja keskisuurille yrityksille ja organisaatioille (myöh. työyhteisöt) erittäin tervetullutta. Hanketoiminnan keskiössä oli järjestää resilienssipajoja tulevaisuusajattelun, palvelumuotoilun ja simulaation näkökulmista, joilla työyhteisöjen toimintaan pyrittiin vaikuttamaan näkyvästi ja heti ketterillä toimenpiteillä. 

Centrian lisäksi Bounce Forward -hankkeessa toimivat päätoteuttaja LAB-ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto ja Liikuntakeskus Pajulahti. Elokuun lopussa päättynyttä hanketta rahoitti Euroopan sosiaalirahasto osana Unionin koronapandemian vastaisia toimia. Kehittämistoimintaansa sai hankkeen aikana apua 17 eri toimialan työyhteisöä kolmen maakunnan alueelta. ProAgria Keski-Pohjanmaa ry ja Kaustisen kansanmusiikkijuhlat (Pro Kaustinen ry) olivat esimerkiksi kaksi merkittävää organisaatiota, jotka osallistuivat hankkeen toimintaan. Molempien organisaatioiden työyhteisöt toivoivat resilienssipajojen antavan vastauksia sisäisen viestinnän kehittämiseen ja olivat saamaansa kehittämisapuun tyytyväisiä.  

ProAgria Keski-Pohjanmaan johtaja Ritva-Liisa Nisula kuvailee hankkeen tuomia hyötyjä seuraavasti: − Resilienssityöpaja sattui todella hyvään saumaan veto- ja pitovoimaamme ajatellen. Yhteisestä työstämme on ollut hyötyä rekryjä tehdessämme ja varsinkin silloin, kun on ollut tarve keskustella asiantuntijan kanssa organisaatiosta poisvetävien ja organisaatioon sisään vetävien voimien vaikutuksesta. 

Useat erilaiset tiedonjakotilaisuudet, kuten esimerkiksi tulevaisuusagenttikoulutukset ja tulevaisuusaamut lisäsivät Bounce Forward -hankkeen vaikuttavuutta. Tulevaisuusagenttikoulutuksissa annettiin muun muassa valmennusta palvelumuotoilusta ja simuloinnista, tutkittiin tulevaisuusajattelun mahdollisuuksia sekä opittiin ennakoinnin tärkeydestä. Tulevaisuusaamu-tapahtumissa vieraili puhumassa tulevaisuusajattelun, palvelumuotoilun ja simulaation asiantuntijoita ja niissä haastateltiin usein eri alojen yrityksiä, jotka olivat osallistuneet hankkeen resilienssipajoihin.  

Hankkeen päätösseminaarina pidettiin Tulevaisuusaamu – Verkostot rakentavat tulevaisuutesi -tapahtuma hybridinä. Tapahtumassa luennoi tulevaisuusmuotoilija Minna Koskelo ja työpäivämuotoilija Aku Varamäki, joiden ohjaamissa työpajoissa opittiin tulevaisuusmuotoilun hyödyntämisestä kehittämistyössä ja yhteistyön merkityksestä työyhteisön muutoskyvykkyydelle. Tapahtumien ja koulutusten lisäksi hankkeessa toteutettiin useita julkaisuja. Lisätietoa Bounce Forward -hankkeesta ja yhteistyöyrityksistä sekä hankkeen aikana kehitetty opas resilienssipajojen toteuttamiseen löytyvät osoitteesta: resilienssiatyoelamaan.fi. Resilienssipajamallin taustamateriaali oppaan tueksi kirjoitettiin julkaisun muotoon: https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20230914125436 

Ota yhteyttä:

Riina Varila

TKI-asiantuntija


Marika Hautala

TKI-asiantuntija

+358404875812

Ylivieska


Tuomas Paananen

TKI-asiantuntija

+358504722972

Kokkola


Katja Jankens

TKI-asiantuntija