Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehitys

Kemian koetehdas Chemplant taipuu monipuoliseen asiakaskäyttöön

Centrian koetehdaspalveluja hyödynnetään ympäri Suomen.

Insinööri Kari Jääskeläisen ura käynnistyi kahdeksan vuotta sitten Centriassa. Siitä lähtien kemian koetehdas Chemplant on ollut hänen tärkeimpiä työvälineitään. Vuosiin mahtuu laaja kirjo erilaisia testejä ja asiakkaita ympäri Suomen. Kyselyjä tulee toisinaan myös kansainvälisiltä tahoilta.

Talonpojankadun kampuksella jo 20 vuotta toimineen kemian koetehtaan asiakkaita ovat kemian alalla toimivat yritykset, kuten biojalostamot, kaivokset, rikastamot, kierrätyslaitokset, epäorgaaninen kemianteollisuus ja tutkimuslaitokset, jotka tarvitsevat pilot-mittakaavan koetoimintaa prosessien toimivuuden varmistamiseen ja suurempien tuote-erien valmistamiseen. Centrian palveluita pitkään hyödyntäneitä asiakkaita ovat esimerkiksi Boliden ja Tracegrow.

− Otamme mielellämme vastaan uusia haasteita ja toteutamme erilaisia testejä asiakkaiden toiveista. Koetehdas on pääsääntöisesti asiakaskäytössä. Usein asiakas on myös prosessoinnissa mukana, kertoo Jääskeläinen koetehtaan käytöstä.

Mies seisoo koetehdas-laboratoriossa.
TKI-asiantuntija Kari Jääskeläinen esittelemässä monipuolista kemian koetehdasta. Kuva: Marika Hautala.

Aineet, joita koetehtaan reaktoreissa käsitellään, voivat olla orgaanisia tai epäorgaanisia ja kiinteitä tai nestemäisiä. Jääskeläisen mukaan koetehtaassa on vuosien varrella testattu erilaisia kemianteollisuuden raaka-aineita, kuten mineraaleja, kivi- ja vesiainesta, happoja, emäksiä, orgaanisia liuottimia, biomassoja, heinää, ruohoa, olkia ja lehmän lantaa.

Konkreettisia esimerkkejä asiakkaille tehdyistä testeistä tuotantoprosesseihin ovat vaikkapa erilaiset pesuaineet ja murskatut sinkkihiilipatterit, joita koetehtaassa on prosessoitu.

− Asiakas halusi kierrättää alkaliparistoja, joista otettiin talteen sinkkiä ja mangaania hivenaineiksi, Jääskeläinen kertoo asiakastestistä.

Alkuperäinen idea koetehtaan käytölle oli biodieselin valmistus rypsiöljystä, mutta ajan myötä myös biotalouden trendit ovat useaan kertaan vaihtuneet.

– Nyt tutkitaan paljon biomateriaaleja. Koetehdas tulee apuun myös eroteltaessa erilaisia biomassoja, sillä prosessointi muulla tavalla olisi hankalaa. Hankimme meille dekantterilingon juuri biomassojen erottelua varten. Yksittäisiä laitehankintoja tehdään sen mukaan, mitä ollaan tutkimassa, Jääskeläinen kertoo.

Kun koetehtaassa tehdään koetoimintaa, tehdasmittakaavan lopputulos saattaa näkyä teollisuudessa vasta vuosien kuluttua. Näin Jääskeläisen työ ja asiakkaille suoritettavat prosessoinnit vaativat myös ennakointikykyä.

Centrian koetehdaspalvelut kattavat kemianteollisuuden prosessikehityksen laboratoriomittakaavasta pilot-mittakaavaan, sisältäen tutkimukset esiselvityksistä lähtien. Käytössä on monipuolinen materiaali- ja koostumusmääritysympäristö tuotteiden karakterisointiin. Pilot-laitteiston ABB-automaatiojärjestelmästä saadaan tarvittavia prosessitietoja. Valmistettavia tuote-eriä voidaan käyttää esimarkkinointiin tai laajaan tuotetestaukseen. Testeissä tunnistetaan usein myös potentiaalisia tehdastuotannon ongelmia sekä saadaan tietoa tuotteiden prosessoitavuudesta ja laboratoriomittakaavan kokeiden skaalautuvuudesta.

Asiakas saa Centriasta koetehdaspalveluita haluamassaan laajuudessa. Tutkimustarpeet toteutetaan laajan asiantuntijajoukon osaamista ja monipuolisia laboratorioympäristöjä hyödyntäen. Jääskeläisen lisäksi koetehtaan asiantuntijoina toimivat TKI-asiantuntijat Tatu Hiltunen ja Mikko Junttila. Centrian koetehdas Chemplant löytyy myös Teknologian tutkimuskeskus VTT:n suomalaisten pilot-mittakaavan tehdasympäristöjen kokoomaluettelosta.

Lisätietoja

Kari Jääskeläinen

TKI-asiantuntija


Jani Rättyä

Palvelupäällikkö