Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehitys

Keski-Pohjanmaan alueella halutaan lisätä lannoiteomavaraisuutta

Muuttuva maailmantilanne on tuonut epävarmuutta lannoitteiden saantiin, ja Centria-ammattikorkeakoulu haluaa paikallisena toimijana edistää alueen omavaraisuutta.

Nainen seisoo käytävällä .
Kiertolannoite-esiselvityshankkeen projektipäällikkö Emilia Niittyviita.

Keski-Pohjanmaalla sekä teollisuus että maatalous ovat merkittäviä elinkeinoja, mutta toimialojen yhteistä sivuvirtojen määrää ja potentiaalia kiertolannoitetuotantoon ei ole vielä kattavasti selvitetty.

Emilia Niittyviita Centria-ammattikorkeakoulusta luotsaa Kiertolannoite-esiselvityshanketta, jonka tarkoituksena on nyt kartoittaa alueen teollisuuden ja maatalouden sivuvirtojen määrä ja laatu sekä selvittää yleinen kiinnostus paikallisen lannoitetuotannon käynnistämisestä. – Hyötyjä on useampia, sillä alueen maataloudessa muodostuu ylimäärä fosforia, joten sivuvirtojen jatkojalostuksella voitaisiin saada vientikelpoista lannoitetta. Vaikka lannoitteiden saatavuusongelmia ei olisi, fosforin ja typen jalostaminen perinteisin menetelmin kuluttaa paljon energiaa. Sivuvirroista lannoitteita tekemällä voitaisiin mahdollisesti pienentää myös teollisuuden ja maataloustuotannon hiilijalanjälkeä, Niittyviita pohtii.

Ravinnekierron tasapainon löytyminen on tärkeää. Kiertolannoitetuotannossa teollisuuden ja maatalouden sivuvirrat voisivat täydentää toisiaan, sillä teolliset sivuvirrat ovat usein ravinnetiiviimpiä kuin biomassoista syntyvät sivuvirrat. Nämä yhdistämällä voidaan saada tuotteisiin tasapainoisempi lannoitesisältö ja kohtuullisemmat käsittelykustannukset.

Edellisissä hankkeissa Niittyviita on tutkinut epäorgaanisten sivuvirtojen hyödyntämistä maanparannusaineina sekä biokaasutuotannon mädätysjäännöksen käsittelyä ja jatkojalostusta. Nyt selvitetään lannoitepotentiaalia sekä lannoite- ja energiaomavaraisuuden yhtäaikaista edistämistä esiselvityshankkeen lisäksi juuri käynnistyneessä HAAVE – Hajautetun, vähähiilisen energiantuotannon jalostuskonseptin kehittäminen Keski-Pohjanmaalla-hankkeessa.

Esiselvityshankkeessa on käynnissä kysely, johon kaikki teolliset ja maatalouden toimijat voivat täyttää oman toimintansa tuottamien sivuvirtojen määrät. Vastauksia kaivataan myös sellaisilta tahoilta, joiden sivuvirrat eivät välttämättä perinteisesti ajateltuna sovellu lannoitetuotantoon tai jotka hyödynnetään jo jollain muulla tavalla. Teollisen tuotannon mahdollinen käynnistäminen vaatii paljon sivuvirtoja, joten kaikki tieto alueen käytettävistä resursseista on tärkeää.

Kysely on auki marraskuun loppuun saakka osoitteessa https://link.webropol.com/s/sivuvirrat.

Lisätietoja

Emilia Niittyviita

TKI-asiantuntija

+358405416001

Kokkola