Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehitys

Kestävää kasvua etsitään TKI-toimijoiden ja yrityspalveluiden maakunnallisella yhteistyöllä

KASVA-hanke on Centrian sisälläkin iso hanke, johon osallistuu TKI-osaajia ja opetushenkilöstöä kolmesta eri TKI-tiimistä.

Nainen seisoo punaisilla portailla.
Hanke on hieno osoitus siitä, miten eri alojen osaaminen yhdistetään ensin talon sisällä ja sen jälkeen tuodaan pakettina alueen yritysten ja yrityspalveluiden käyttöön.” iloitsee projektipäällikkö Hanna Tölli. Kuva: Emilia Nygård.

Centrian TKI-toimijat ovat mukana Pohjois-Pohjanmaalla alkaneessa KASVA – Kestävää kasvua mikro- ja pienyrityksiin TKI-toimijoiden ja yrityspalveluiden maakunnallisella yhteistyöllä -hankkeessa. Päätavoitteena hankkeessa on edistää alueen yritysten kestävää kasvua, uudistumista ja kehittymistä, muutoskyvykkyyttä sekä alueiden elin- ja pitovoimaa käynnistämällä seutukunnallisten yrityspalvelutoimijoiden vertaisverkosto, jonka avulla kehitetään yrityspalveluiden vaikuttavuutta ja tunnettavuutta sekä lisätään alueen TKI-yhteistyötä.

– Hankkeessa on kolme teemallista kehittämisaluetta, joiden kautta yritysten vihreää siirtymää, innovaatiotoimintaa ja uuden liiketoiminnan syntymistä voidaan edistää, kertoo projektipäällikkö Hanna Tölli.

Hankkeessa toteutetaan yrityspalvelutoimijoiden maakunnallinen vertaisverkosto ja tuotetaan ajantasaista tutkittua tietoa yrityspalveluiden kehittämisen tueksi sekä toimintamalli sujuvaan tiedon tuottamisen ja soveltamisen yhteistyöhön tutkijoiden, yrityspalvelu- ja TKI-toimijoiden kesken.

Bio- ja kiertotalouden osiossa Centrialla on iso rooli, kun hankkeen avulla tuodaan yrityspalveluiden ja yritysten tueksi materiaalisivuvirtojen tunnistamiseen ja hyödyntämiseen työkalu.

– Sivuvirrat halutaan uudeksi liiketoiminnaksi tai olemassa olevan liiketoiminnan kasvattamiseen. Samalla hanke tuottaa alueen yrityksille ymmärrystä kiertotaloudesta ja siihen siirtymisen kriteereistä. Yksi tavoite on myös saada Pohjois-Pohjanmaalla olevia teollisuusalueita osaksi maanlaajuista ekoteollisuuspuistoverkostoa, valottaa Tölli hankkeen käytännön tavoitteita.

Hankkeessa on myös oma osionsa, jossa kehitetään digitaalisen valmistustekniikan avoimia ja maksuttomia Fab Lab -innovaatioympäristöjä helpottamaan uusien tuoteideoiden kokeilua.

– Fab Lab -ympäristöt luovat edellytykset alueen älykkäälle erikoistumiselle. Ympäristöt tukevat alueiden elinkeinoelämän innovointikyvykkyyden ja teknologiaosaamisen kasvua sekä vahvistavat digitaalisen valmistustekniikan TKI-osaamisen ja koulutuksen välistä synergiaa, kertoo TKI-asiantuntija Sami Sarlin, jonka vastuulla on tämä osio hankkeessa.

– Tavoitteena on vaikuttava lopputulos, joka nimensä mukaisesti kasvattaa alueen yritysten kestävää kasvua ja Centrian TKI-työn tunnettavuutta Pohjois-Pohjanmaan alueella, kertoo Tölli.

KASVA on matalan kynnyksen yrityspalvelutoimijoiden, yrittäjien, tutkijoiden ja innovaatiotoimijoiden ryhmähanke, joka on EU:n osarahoittama. Toteuttajina on Centrian ja Oulun Yliopiston lisäksi useita kehittämisyhtiöitä ja yrityspalveluita Pohjois-Pohjanmaalta sekä Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät. Hanke toteutetaan ajalla 1.11.2023–1.10.2025.

Lisätietoja

Hanna Tölli

TKI-Koordinaattori