Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehitys

KOE-hanke on käynnistynyt – hankkeessa edistetään osaavan työvoiman saatavuutta

Keski-Pohjanmaan liiton johdolla valmisteltu Kasvun, Osaamisen ja Elinvoiman Keski-Pohjanmaa -hanke (KOE-hanke) on käynnistynyt. Hankkeen osatoteuttajina toimivat Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä sekä Centria-ammattikorkeakoulu.

Nainen opiskelee verkossa läppärillä

Hankkeen tavoitteena on osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen sekä työelämässä olevan työvoimareservin vahvistaminen ja osaamisen kehittäminen, TKI-toiminnan edistäminen erityisesti mikro- ja pk-yrityssektorilla sekä maakunnan muutoskykyisyyden parantaminen ja maakunnan tunnettuuden kasvattaminen.

− Kasvua, osaamista ja elinvoimaa Keski-Pohjanmaalle -hankkeella on aivan keskeinen merkitys tulevaisuuden mahdollisuuksien edistämiseksi maakunnassamme. Hanke voi parhaimmillaan luoda maakuntaamme uusia työpaikkoja ja uutta osaamista, ihmisille uusia koulutusuria, luoda uusia innovaatioita sekä lisätä kiinnostusta erityisesti maakuntamme tulevaisuuden vihreän siirtymän ja digitalisaation tehtäviä kohtaan. On hienoa, että työ- ja elinkeinoministeriö on omalta osaltaan asettunut tukemaan maakunnan menestyksen rakentamista osoittamalla hankkeeseen aikaisemmin neuvotellun merkittävän rahoitusosuuden, maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen kiteyttää hankkeen merkitystä koko alueen näkökulmasta.

Keski-Pohjanmaan työllisyysaste on korkea ja työttömyysaste alhainen, jonka vuoksi osaavan työvoiman saatavuus on yrityksille ongelmallista. Osaavan työvoiman puute tulee kasvamaan tulevaisuudessa maakuntaan suunniteltujen suuren luokan investointien mukanaan tuomien uusien työmahdollisuuksien vuoksi. Siksi alueen osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi ja työelämäyhteistyön vahvistamien koulutusorganisaatioiden kanssa on alueen kehityksen kannalta välttämätöntä. Osaavan työvoiman lisäksi alueen yrityksissä tarvitaan ja kaivataan TKI-osaamista. KOE-hankkeen päämääränä on alueen elinvoiman ja kilpailukyvyn vahvistaminen. Menestymiseen tarvitaan vahvaa yhteistyötä yritysten, TKI-toimijoiden, koulutusorganisaatioiden ja elinkeinoelämän kesken niin ennakoinnissa kuin kehittämisessäkin. Tämän yhteistyön lisäämiseksi ja kehittämiseksi tarvitaan uusia pilotoituja malleja.  

− Koulutus- ja tutkimusorganisaatiot tekevät jo paljon hyvää yhteistyötä, mutta voimakkaat ja nopeat muutokset osaamistarpeesta vaativat uudentyyppisiä yhteistyömuotoja. Tämän hankkeen myötä meillä on ainutlaatuinen tilaisuus kehittää jotakin uutta yhteistyötä alueen yritysten tarpeisiin, toteaa Centrian tutkimus-, kehitys- ja innovaatiojohtaja Marko Forsell.

Hankkeella kehitettävät pilotit ja menettelytavat saavat aikaan tuloksia, jotka edistävät hankkeen tavoitteita. Esimerkiksi ennakointimallin avulla saatua tietoa hyödyntämällä koulutusorganisaatiot voivat yhteistyössä kehittää jatkuvan oppimisen kokonaisuuksia, joita alueen osaava työvoima tarvitsee. Kokonaisuudella parannetaan maakunnan yritysten kilpailukykyä ja siten maakunnan elinvoima ja pito- ja vetovoima kasvavat. Näin alueelle saadaan houkuteltua lisää osaavaa työvoimaa jo olemassa olevan työvoimareservin rinnalle.

Hankkeen koko on yhteensä 715 000 euroa ja kesto on 1.1.2023-31.12.2024.

Lisätietoja

Marko Forsell

Johtaja (tki)