Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehitys

Kulttuuriperinnöstä voimaa 

Centrian ja Näppärikoulun yhteistyö keskiössä.

Näppärästi eteenpäin! -Kansanmusiikkiperinne osana Keski-Pohjanmaan vetovoimaa –hanke on käynnistynyt marraskuussa. Kyseessä on Keski-Pohjanmaan maakuntaliiton AKKE-rahoituksella toteutettava hanke, jonka tavoitteena on vahvistaa kansanmusiikkiperinteen ja elävän kulttuuriperinnön roolia maakunnan veto- ja pitovoimatekijänä.  

Hankkeen aikana toteutetaan aiheeseen liittyvä selvitys yhteistyössä yritysmaailman kanssa sekä luodaan ensisijaisesti Centria-ammattikorkeakoulun ja Näppärikoulun toiminnan ympärille keskittyvä kansanmusiikin osaamisklusteri. 

− Hankkeessa toteutettava osaamisklusteri on rakenne, jonka avulla tuodaan yhteen osaamista. Se on koulutuksen ja musiikin alan osaajista koostuva verkosto, jonka avulla voidaan tukea yhteisöllistä harrastamista sekä alueellisen kulttuuri-identiteetin kehittymistä, kertoo hankkeen projektipäällikkö Anni Järvelä

− Hankkeen avulla voidaan nyt kerätä jo pitkään kaivattua tietoa kulttuuriperinnön roolista maakunnan identiteetin vahvistajana ja sitä kautta myös alueen liike-elämän toimintaedellytysten vauhdittajana, iloitsee Järvelä.  

Näppärikoulu tarjoaa taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista opetusta Perhonjokilaakson alueen lapsille ja nuorille. Näppärikoulun toiminnan erityispainotus on paikallisessa musiikkikulttuurissa ja samalla elävän kulttuuriperinnön vaalimisessa Näppäripedagogiikan mukaisesti. Yksityisopetuksen rinnalla tärkeässä roolissa on alueen perinteen mukaisesti ryhmämusisointi.  

Hankkeen toiminta-aika on 1.11.2023-31.12.2024.  

Näppärikoululaisia. Kuva: Lauri Oino. 

Lisätietoja:

Anni Järvelä

TKI-asiantuntija