Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehitys

Kyberturvallisuus – joka organisaation tukijalka

Jatkuvasti muuttuvassa uhkaympäristössä edellytetään ennakoivampaa ja mukautuvampaa lähestymistapaa kyberturvaan.

TKI-kehittäjä Tom Tuunainen ja projektipäällikkö Joni Jämsä. Kuva: Martina Store

Centrian kyberturvallisuuslaboratorio Centria SecuLab on haluttu hankekumppani paikallisille organisaatioille, mutta myös kansainvälisesti. Nykypäivän jatkuvasti muuttuvassa uhkaympäristössä edellytetään ennakoivampaa ja mukautuvampaa lähestymistapaa kyberturvaan. Centria SecuLab auttaa määrittämään organisaatioiden kyberturvan tason ja antaa myös kehittämissuosituksia, sekä pyrkii kasvattamaan tietoisuutta kyberturva-asioista.

Useat yhteiskunnan kriittiset toiminnot kuten rahaliikenne, energiantuotanto ja vesihuolto ovat täysin riippuvaisia tietoverkkojen ja -järjestelmien toimivuudesta. Näitä toimintoja tuetaan monin teknisin ratkaisuin, mutta se ei kuitenkaan välttämättä takaa häiriötöntä toimintaa. Häiriötilanteita saattaa esimerkiksi syntyä haittaohjelmista tai vikaantuneista laitteista. Vaikka häiriöt voivat olla pienehköjä, saattavat niiden vaikutukset kuitenkin luoda suuren uhkan yrityksille, organisaatioille ja koko yhteiskunnalle.

Perinteiset reaktiiviset lähestymistavat, joissa resurssit kohdistetaan järjestelmien suojaamiseen suurimmilta tunnetuilta uhkilta, ja joissa vähemmän tunnetut uhkat jätetään mahdollisesti jopa täysin ilman suojaa, eivät enää nykyään ole tehokkaita toimintatapoja. Toistuvien muutosten ja uusien hyökkäyksiltä suojaavien käytäntöjen päivittäminen ajan tasalle voi kuitenkin kasvaa monille ylivoimaiseksi asiaksi. Kun tietoa kerätään sekä käytetään yhä enemmän, kasvaa tällöin myös kyberturvallisuushenkilöstön tarve analysoida, hallita ja ennen kaikkea reagoida eri tapahtumiin. Tämä voi olla erityisen haastavaa pienemmille organisaatioille. Jotta kyberturvallisuusasiat voidaan pitää kunnossa, on asiaan vihkiytynyttä henkilökuntaa oltava riittävästi. Jos sitä ei ole, on henkilökuntaa joko koulutettava enemmän, tai sitten sitä on ostettava palveluna ulkopuolelta.

– Suosittelen reaaliaikaisen seurannan ja arvioinnin ottamista käyttöön osana riskienarviointia, jotta muuttuvan ympäristön tunnettuja ja tuntemattomia uhkia vastaan voidaan suojautua tehokkaasti, kertoo Centria SecuLabin kyberturvallisuusasiantuntija Tom Tuunainen.

Centria SecuLab tarjoaa apuaan kyberturvallisuuskysymyksissä kaikille halukkaille.

– Tarjoamme räätälöityjä ja yksilöllisiä ratkaisuja asiakkaidemme tarpeisiin, ja päämääränämme on tuottaa asiakkaillemme lisäarvoa tekemämme työn avulla. Toimimme aina hyvien puolella, ja ratkaisemme huomisen uhkakuvia jo tänään, Centrian kyberturvallisuushankkeiden päällikkö Joni Jämsä toteaa.

Lisätietoja

Tom Tuunainen

TKI-kehittäjä


Joni Jämsä

Lehtori (sähkö- ja automaatiotekniikka)

+358444492524

Ylivieska