Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehitys

Luontovoimaa maahanmuuttajille

Luontokotouttamisen keinoin edistetään osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.

Luontovoimaa maahanmuuttajille

Centria-ammattikorkeakoulu toteuttaa yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen kanssa Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa Luontovoimaa maahanmuuttajataustaisten elämään -hanketta ajalla 02/2021–10/23. Hankkeessa pyritään löytämään ratkaisuja sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa olevien maahanmuuttajataustaisten osallisuuden edistämiseen ja yhteisöllisyyden tukemiseen konkreettisten luontolähtöisten toimintojen avulla.

– Hankkeen luontolähtöiseen toimintaan on osallistunut tähän mennessä yli 130 työelämän ulkopuolella olevaa maahanmuuttajaa Kokkolan seudulla. Toiminnan suunnittelussa on huomioitu maahanmuuttajien toivomuksia, joten luontolähtöinen toiminta on ollut suhteellisen monipuolista, avantouinnista pilkkimiseen ja luonnonkosmetiikan valmistamiseen, kertoo Lena Enlund Centrialta.

– Maahanmuuttajia on tutustutettu seudun eri lähiluontokohteisiin, kuten metsiin ja retkipaikkoihin unohtamatta jokamiehenoikeuksia, Enlund jatkaa ja kuvailee retkien antia:

– Retkien kohokohtiin on kuulunut retkinuotio, erilaisten nuotioruokien valmistaminen ja pannukahvin keittäminen. Tavoitteina on retkeilytaitojen lisäksi ollut suunnistus- ja tulentekotaitojen kehittäminen, luonnon aistiminen ja havainnointi, mutta myös virkistäytyminen, fyysisen toimintakyvyn ylläpito sekä kehittäminen ja yhteisöllinen toiminta.

– Hanke huomioi kaikissa toiminnoissaan maahanmuuttajan uuden, henkilökohtaisen luontosuhteen ja suomalaiseen ympäristöön tukemiseen ja vahvistamiseen. Luontosuhde on sekä aikaan että paikkaan sidottu. Luontosuhde rakentuu vuorovaikutuksessa luonnon ja ihmisten kanssa. Sosiaalinen vuorovaikutus vaikuttaa luontokokemukseen ja siihen, mitä merkityksiä luontoon liitetään ja miten turvallisiksi se koetaan. Luonto ja luonnossa tapahtuvat monikulttuuriset kohtaamiset lisäävät sosiaalista pääomaa ja vaikuttavat siihen, millaiseksi luontosuhde kehittyy. Henkilökohtaista luontoyhteyttä voi harjoitella erilaisten tehtävien avulla. Luonnossa kohtaamiset ovat luontevia kohtaamisia ja yhdessä toimiminen hioo yhteistyötaitoja, lisää välittämistä, luottamista ja ymmärrystä toisista. Tällä tavoin tuotetaan myös osallisuuden kokemuksia, Enlund kertoo luonnon kokonaisvaltaista merkitystä ihmiselle.

Centria-ammattikorkeakoulun englanninkielisestä hoitotyön koulutusohjelmasta on hiljattain valmistunut opinnäytetyö Nature-based Activites and Mental Health among Immigrants, joka keskittyy maahanmuuttajien kokemuksiin luontolähtöisten toimintojen vaikutuksesta mielenterveyteen. Osallistujat kertoivat arvostansa suomalaisen luonnon puhtautta, rauhaa ja saavutettavuutta sekä metsän antimia. Tämä pienimuotoinen tutkimus vahvistaa pitkälti aikaisempien tutkimusten tuloksia eli luontolähtöisellä toiminnalla on myönteisiä vaikutuksia mielenterveyteen. Luonto vaikuttaa mielentilaan myönteisellä tavalla, se voi toimia puskurina stressiä vastaan ja toimii näin ollen vastapainona jokapäiväisen elämän kuormalle. Luonto voi rauhoittaa, toimia ”taukopaikkana” rentouttamalla, mutta myös lisäämällä energiatasoa. Luonnon koettiin parantavan mielialaa, vähentävän stressiä, mahdollistavan sosiaalista kanssakäymistä ja lisäävän sosiaalista pääomaa. Luonnossa voitiin saada tietoa paikallisesta yhteiskunnasta, kulttuurista, luonnosta ja suomalaisesta elämäntavasta.

– Luontokotouttamisella voidaan monin keinoin lisätä kokonaisvaltaisesti hyvinvointia, Enlund kiteyttää lopuksi.

Lisätietoja

Lena Enlund

Lehtori (hoitotyö) / TKI-asiantuntija

+358447250594

Kokkola