Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehitys

Mistä onnistuneet digitalisaatioprojektit on tehty?

Kehitteillä digitaalisen liiketoimintaedun tiekartta.

Otsikon kysymykseen etsitään vastausta Centriassa DIGI2B – digitalisaatio bisnesajurina -hankkeessa, jossa pyritään selvittämään mikä yhdistää onnistuneita digitalisaatioprojekteja. Tavoitteena on lisätä yritysten ja muiden toimijoiden digitalisaatioon liittyvää tietoa ja osaamista, sekä kehittää työkaluja helpottamaan digitalisaatioprojektien toteuttamista.

Digitalisaatio tuo yrityksille monia liiketoiminnallisia etuja ja haastaa yritykset kehittämään toimintaansa uudella tavalla. Digitalisaatioprojektien ohjaaminen käytännössä saattaa olla yrityksille haastavaa riippuen aiemmasta osaamisesta ja kokemuksesta. DIGI2B -hankkeessa haastatellaan syksyn ja tulevan vuoden aikana useita yrityksiä ja yrittäjiä. Tavoitteena on selvittää, kuinka digitalisaatioprojekti suunnitellaan ja ohjataan menestyksellä maaliin saakka. Lisäksi kartoitetaan minkälaista hyötyä yritykset kokevat saaneensa digitalisaatioprojektien myötä.

Haastattelujen avulla saadaan tietoa siitä, minkälaisia käytännön kokemuksia ja tarinoita yrityksillä on digitalisaatioprojektien toteuttamisesta. Kerättyjen tarinoiden avulla kehitetään alueen yritysten ja toimijoiden käyttöön ”digitaalisen liiketoimintaedun syntymisen tiekartta”. Tämä tiekartta toimii jatkossa pohjana tuleville hankkeille ja muille projekteille, jonka avulla yritykset voivat suunnitella tarvittavat käytännön askeleet digitalisaatioprojektiensa läpiviemiseen, sekä arvioida niiden vaikutuksia liiketoimintaansa jo etukäteen. Digitaalisen liiketoimintaedun tiekarttaan sisältyy arvioinnin työkalu, jonka avulla yritykset voivat arvioida digitalisaatioprojektin potentiaalisia tuottoja, sekä projektin toteuttamiseen tarvittavia resursseja ja määrittää digitalisaatioprojektin elinkaaren.

DIGI2B-hankkeen myötä Keski-Pohjanmaan alueen yritysten ja muiden toimijoiden osaaminen ja kyky toteuttaa hyvin suunniteltuja digitalisaatiohankkeita kasvaa. Tämä edesauttaa yrityksiä kehittämään liiketoimintaansa, mikä vuorostaan luo talouskasvua pitkällä tähtäimellä.

Lisätietoja

Leni Forsberg

TKI-asiantuntija