Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehitys

Naisyrittäjille tukea kestävään yritystoimintaan

Vastuullista yrittäjyyttä tuetaan rakentamalla rajat ylittäviä verkostoja ja tietoa jakamalla.

Vihreään naisyrittäjyyteen keskittyvä GENGREEN-hanke on käynnistynyt tammikuun alussa. Hankkeen tavoitteena on tukea 50 naisyrittäjää Etelä-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla, Lapissa, Norbottenissa, Tromssassa ja Finnmarkissa. Hanke toteutetaan Interreg Aurora -ohjelman tuella, joka tarjoaa rahoitusmahdollisuuksia rajat ylittävään yhteistyöhön pohjoisessa Euroopassa Ruotsin, Suomen ja Norjan alueella.  

Centria-ammattikorkeakoulun projektipäällikkönä toimiva Mira Valkjärvi pitää hankkeen tavoitteita tärkeinä:  

— Vastuullisuuskentällä on kova pöhinä, ja usein vastuullisuudesta kiinnostuneet ovat naisia. Vastuullisuus ja erityisesti ympäristöhaasteet tuovat mukanaan mahdollisuuksia kehittää uutta ja kilpailukykyistä liiketoimintaa. Tästä huolimatta naisyrittäjiä on hyvin vähän niin Suomessa kuin muissa Pohjoismaissa ja tätä kuilua tämä hanke pyrkii kuromaan. 

GENGREEN-hanke kutsuu kaikki alueen naisyrittäjät, myös vähemmistöjen edustajat, mukaan rakentamaan kestävää liiketoimintaa. Hankkeen keskiössä on vastuullisen yrittäjyyden tukeminen verkostojen rakentamisen ja tiedon jakamisen avulla. Tavoite toteutuu hyödyntämällä erilaisia menetelmiä, muun muassa Living Lab -konseptia, yhteisiä koulutusmoduuleja, työpajoja, kenttävierailuita sekä webinaareja. Hankkeeseen osallistuvat yritykset ja yrittäjäksi pyrkivät voivat odottaa mahdollisuuksia yhteistyöhön, oppimiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen.   

Hankkeen toteutuksessa korostuu rajat ylittävä yhteistyö, jonka avulla pyritään vahvistamaan kestävää naisyrittäjyyttä laajasti pohjoismaisella tasolla. Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin vanhempi tutkija ja projektipäällikkö Silvia Gaiani korostaa hankkeen päätavoitteita:   

— Tavoitteenamme on edistää kestäviä liiketoimintatapoja, edistää sitoutumista paikallisyhteisöihin ja yhteiskuntaan sekä kehittää kestäviä liiketoimintaratkaisuja. Lisäksi pyrimme lisäämään sosiaalisia ja taloudellisia hyötyjä paikallisyhteisöissä. Ensisijainen kohderyhmä ovat yrittäjiksi aikovat, kehitysvaiheessa olevat yritykset ja yrittäjät, jotka pyrkivät ohjaamaan yrityksiään kohti kestäviä liiketoimintatapoja.  

Mukana hankkeessa on 9 toteuttajapartneria; 6 Suomesta (Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, Into Seinäjoki, Lapin AMK, Centria-ammattikorkeakoulu, Inarin kunta ja kehittämisyhdistys Liiveri), 2 Norjasta (innovaatiokeskittymä ICE Kirkenes sekä Arctic economic council) ja yksi Ruotsista (Luleå tekniska universitet).  

GENGREEN-hankkeen virallinen verkkosivusto, Facebook- ja Instagram-tili otetaan käyttöön kevään aikana. Löydät GENGREENin nyt LinkedInistä

Lisätietoja:

Mira Valkjärvi

TKI-asiantuntija