Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehitys

Nesteytysinnovaatio voitti ideakilpailun

Maatilakokoluokan biometaanin nesteytysyksikkö on voittanut BRANCHES -hankkeen järjestämän ideakilpailun.

Centriassa on kehitetty uudenlaista biometaanin nesteytysteknologiaa Hajautettu biokaasun tuotanto ja nesteytys Suomessa – HABITUS -hankkeessa. Idealla osallistuttiin Luonnonvarakeskuksen, VTT:n ja MTK:n koordinoiman BRANCHES -hankkeen järjestämään ideakilpailuun.

Maa- ja metsätalouden innovaatioverkostosta voittajaideasta todettiin muun muassa seuraavaa:

Idean teknologinen ratkaisu on avattu uskottavasti ja se vaikuttaa toteuttamiskelpoiselta, jota tukee rakennettu koelaitteisto ja siihen liittyvä tutkimusympäristö. Ideassa on myös selkeästi esitetty ongelma, johon on löydetty ratkaisu. Konttiratkaisu mahdollistaa idean toistettavuuden ja vaikuttaa myös ratkaisun skaalattavuuteen. Nesteytysratkaisu tuotantopaikalla ja siihen liittyvä kustannustehokas kaasun keräily ja logistiikka parantavat kustannustehokkuutta ja edelleen vaikuttavat taloudelliseen kannattavuuteen. Ratkaisu tarjoaa myös uuden tulonlähteen maatalousyrittäjälle.

Biokaasun käsittely-yksikön kehittämisen ohella hanke keskittyy myös maatilakohtaiseen mädätysjäännöksen kustannustehokkaaseen käsittelyyn eli kuiva- ja nestejakeen erotteluun. Samalla pystytään erottelemaan myös ravinteita. Hankkeessa luodaan myös virtuaalienergiaosuuskunta, jonka pohjana on maatalousyrittäjiä Keski-Pohjanmaan alueelta. Osuuskunnan avulla pyritään löytämään optimaalinen toimintamalli hajautetulle biokaasutuotannolle sekä jakelulle. Tarkastelun kohteena on biokaasun tuotanto, nesteytys ja keskitetty keräily tankkauspisteeseen raskaan liikenteen käytettäväksi.

Biometaanin nesteytysyksikön voi nähdä toiminnassa YouTubessa.
HABITUS-hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto.

Lisätietoja

Heidi Kanala-Salminen

TKI-päällikkö