Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehitys

NLP Practitioner -koulutus Pietarsaaressa 10.8.2023–12.4.2024 

Esittelyssä Centrian monipuolisesta ja laajasta täydennyskoulutustarjonnasta NLP Practitioner -koulutus, joka kokoaa yhteen toimivia käytäntöjä monista eri ratkaisukeskeisistä muutosohjelmista.

Mistä on kysymys? 

Sen sijaan, että aina vain odotamme ja toivomme ympärillämme olevan maailman muuttuvan, voisimme alkaa käyttämään malleja, joiden avulla pystymme orientoitumaan muutokseen paremmin.  

NLP (Neuro-Linguistic Programming) on tietomalli, joka kokoaa yhteen toimivia käytäntöjä monista eri ratkaisukeskeisistä muutosohjelmista. Pietarsaaren koulutus tarjoaa helppokäyttöisiä menetelmiä, joilla voi vaikuttaa omaan ja muiden elämänlaatuun ja työkykyyn. Opitaan mm. miten ryhmä saadaan toimimaan hyvin, miten itseä ja muita motivoidaan ja miten ratkaistaan konflikteja. 

Koulutuksen tekniikoita ja malleja pystymme välittömästi ottamaan käyttöön omassa arjessamme, ettemme vaivu takaisin vanhoihin käyttäytymismalleihin ja suhtautumistapoihin. 

Koulutuksessa opimme säätämään reaktioitamme huomaamalla, miten jokainen meistä luo maailmasta oman mentaalisen mallinsa, mindsetin ja miten voimme muunnella sitä. Mielikuvat, kehon liikkeet ja kielen käyttö yhteisvaikuttavat aivoihin ja saa aikaan muutoksia olotilassamme ja tavassamme toimia. Avainsana tässä on toiminta. 

On helpompaa toimia itsensä uuteen tapaan ajatella kuin ajatella itsensä uuteen tapaan toimia!  

Koulutuksen aikana ei ole kotitehtäviä. Kaikki tapahtuu paikan päällä. Harjoittelemme ja reflektoimme paljon, mutta varsinaisia ryhmätöitä ei ole. Materiaalit saa myös suomeksi. 

Lisätietoa antaa koulutuksen opettaja FT Rita Ahvenniemi, 044 0150649, rita.ahvenniemi@kktavastia.fi

Kuvassa kouluttaja Rita Ahvenniemi
Kuvassa kouluttaja Rita Ahvenniemi

NLP Practitioner -utbildning i Jakobstad 10.8.2023 – 12.4.2024 

Vad är der fråga om? 

I stället för att vänta och hoppas att omgivningen skall ändra på sig, kan vi börja använda modeller till att orientera oss bättre i den. NLP förser oss med redskap till ett förändrat mindset, vilket tydligt framkom i Rita Ahvenniemis doktorsavhandling (2013). 

NLP (Neuro-Linguistic Programming) är en kunskapsmodell, som inbegriper de flesta lösningsinriktade och kognitiva förändringsprogram i anslutning till exempelvis (hand)ledning, kommunikation och självledarskap. NLP kombinerar alltså fungerande praxis från många olika riktningar. 

NLP används i olika sammanhang och för varierande ändamål, på samma sätt som it-färdigheter, som idag behövs till nästan allt vi gör. Höstens NLP Practitioner -utbildning är beteendeorienterad och förser deltagarna med relativt lätthanterliga metoder att påverka sin egen och andras livskvalitet och arbetsförmåga. Bortsett från spänningstillstånd och stress är ovanor och beroenden något NLP-metoderna lämpar sig mycket bra för.  

Kursprogrammet innehåller bl.a.  

Utbildningens övningar, tekniker och modeller kan genast tas i bruk och införlivas i vardagen, så vi inte automatiskt återfaller till de gamla beteendemönstren. 

Vi lär oss justera våra reaktioner genom att inse hur var och en av oss gör upp sina egna mentala modeller (mindset) av världen och olika situationer, och att dessa modeller går att ändra på. I och med att vårt mindset förändras, ändrar också våra reaktioner och vårt beteende. Sinnebilder, kroppsrörelser och språkanvändning samverkar direkt på hjärnan och åstadkommer förändringar i tillstånd och handlingar. Nyckelordet här är handling. 

Det är lättare att handla sig in i ett nytt sätt att tänka än att tänka sig in i ett nytt sätt att handla! 

Under utbildningen har man inga hemuppgifter. Allt sker på plats och ställe. 

Vi gör övningar och reflekterar mycket, men har inte direkta grupparbeten. 

Närmare uppgifter ger utbildningens lärare Fil.dr.Rita Ahvenniemi, 044 0150649, rita.ahvenniemi@kktavastia.fi