Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehitys

NLP Master Practitioner -utbildning i Jakobstad 9.8.–24.11.

Utbildningen är öppen för både nybörjare och dem som redan gått NLP Practitioner -utbildningen. Man kan också delta i bara någon enskild dag.

Vad är det fråga om? 

I stället för att vänta och hoppas att omgivningen skall ändra på sig, kan vi börja använda modeller till att orientera oss bättre i den. NLP förser oss med redskap till ett förändrat mindset. 

NLP (Neuro-Linguistic Programming) är en kunskapsmodell, som inbegriper de flesta lösningsinriktade och kognitiva förändringsprogram i anslutning till exempelvis (hand)ledning, kommunikation och självledarskap. NLP kombinerar alltså fungerande praxis från många olika riktningar.  

NLP-utbildningarna är beteendeorienterade och förser deltagarna med relativt lätthanterliga metoder att påverka sin egen och andras livskvalitet och arbetsförmåga. Bortsett från spänningstillstånd och stress är ovanor och beroenden något NLP-metoderna lämpar sig mycket bra för.  

Kursprogrammet innehåller bl.a.  

Utbildningens övningar, tekniker och modeller kan genast tas i bruk och införlivas i vardagen, så vi inte automatiskt återfaller till de gamla beteendemönstren. Nyckelordet här är handling. 

Det är lättare att handla sig in i ett nytt sätt att tänka än att tänka sig in i ett nytt sätt att handla! 

Under utbildningen har man inga hemuppgifter. Allt sker på plats och ställe. 

Vi gör enkla övningar och reflekterar mycket, men har inte direkta grupparbeten. 

Närmare uppgifter ger utbildningens lärare Fil.dr. Rita Ahvenniemi, www.training.fi, 044 0150649, rita.ahvenniemi@kktavastia.fi   

Anmäla här: https://net.centria.fi/tuote/https-net-centria-fi-koulutukset-nlp-master-practitioner-9-8-24-11-2024/ 

Ytterligare information:

Hannele Häli

Koulutuspäällikkö