Siirry sisältöön
Blogi

Nopeat eivät syö, vaan tarvitsevat hitaita

Alueellamme olemme siinä onnekkaassa tilanteessa, että huolimatta kansallisella tasolla hieman synkästä taloustilanteesta, tulevaisuudennäkymät näyttävät positiiviselta. Yritykset investoivat, uusia työpaikkoja syntyy ja uutta osaamista tarvitaan. Tällaisessa tilanteessa ammattikorkeakoululla on luonnollisesti tärkeä rooli.

Vararehtori Jennie Elfvingin kuva vasemmalla, blogin otsikko oikealla

Meidän on vastattava ammattitaitoisen ja osaavan työvoiman tarpeeseen, ja meidän on tehtävä se melko pikaisesti. Työntekijöitä ja osaamista tarvitaan nyt. Siksi ei riitä, jos sanomme, että valmistuvien määrä kasvaa viiden vuoden kuluttua.

Onneksi meillä on koulutusmalleja nopeisiin tarpeisiin vastaamiseksi. Tarjoamme esimerkiksi niin kutsuttuja muuntokoulutuksia, joissa ihmiset, joilla on jo korkeakoulututkinto, voivat täydentää osaamistaan ja suorittaa 1−2 vuodessa uuden, nykyisiä tarpeita paremmin vastaavan tutkinnon. Tämän kaltaisesta koulutuksesta käy esimerkkinä akkuteollisuuden osaamistarpeisiin vastaava koulutus. Tarjolla on myös mahdollisuuksia täydentää ja päivittää osaamistaan avoimen ammattikorkeakoulun, täydennyskoulutusten ja työvoimakoulutusten kautta.

Nopeiden koulutusratkaisujen tarve on tunnustettu hyvin myös kansallisella tasolla, ja viime vuosina on tehty paljon työtä uusien mallien kehittämiseksi. Esimerkiksi jatkuvan oppimisen kansallinen strategia (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2022) on laadittu ja käynnissä on korkeakoulujen yhteinen Digivisio-hanke (Digivisio 2023), jonka tavoitteena on keskittää jatkuvan oppimisen tarjonta yhteen paikkaan. Parhaillaan tehdään myös selvitystä pienten osaamiskokonaisuuksien merkityksestä tulevaisuudessa (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2023).

Centria on pitkään tehnyt tiivistä yhteistyötä työelämän kanssa, ja tämä jatkuva vuoropuhelu auttaa meitä tunnistamaan työelämän tarpeet. Mutta se ei tarkoita, ettemme voisi hoitaa asioita vieläkin paremmin. Tästä syystä olemme sisällyttäneet jatkuvan oppimisen strategiaamme, mikä näkyy muun muassa uudessa verkkokaupassa ja tulevissa organisaatiomallin muutoksissa. Haluamme vastata entistä paremmin yritysten tarpeisiin ja varmistaa, että teemme sen asiakasystävällisellä ja laadukkaalla tavalla.

Kuten tähän mennessä kirjoittamastani käy ilmi, meidän on pystyttävä toimimaan nopeasti ja joustavasti. Väitän, että jotta tämä onnistuisi, meidän on kyettävä ajattelemaan ja työskentelemään pitkäjänteisesti. Jotta voimme oppia uusia asioita nopeasti, tarvitaan hyvä tietopohja. Tämä koskee sekä yksilöitä että organisaatioita. Uuden osaamisen nopea omaksuminen perustuu usein aiempaan korkeakoulutukseen ja osaamiseen. Perusta korkeakoulutuksen suorittamiselle luodaan jo toisella asteella ja peruskoulussa. Centrian kyky tarjota laadukkaita jatkuvan oppimisen ratkaisuja perustuu vuosikymmenien aikana tehtyyn tutkimus- ja kehitystyöhön sekä opetussuunnitelmiin ja pedagogisiin malleihin, joiden kehittämiseen olemme käyttäneet paljon aikaa.

Olen innoissani siitä, mitä mahdollisuuksia jatkuva oppiminen tuo tullessaan, ja tiedän, että meidän on uskallettava ajatella uudella tavalla. Tarvitsemme koko ajan uutta osaamista, ja meidän on kyettävä reagoimaan nopeasti työelämän tarpeisiin. Emme kuitenkaan saa tulla niin vauhtisokeiksi, että unohdamme pitkäjänteisen ja usein hitaan työn merkityksen. Koulutusjärjestelmää voidaan ehkä muuttaa nopeasti, mutta virheiden korjaaminen kansallisella tasolla vie pahimmassa tapauksessa vuosikymmeniä. Siksi meidän on varmistettava riittävät resurssit peruskoulutukseen ja riittävät resurssit tutkintokoulutukseen. Kun nämä asiat ovat kunnossa, voimme suhteellisen helposti tarjota myös lyhyempiä, laadukkaita opintokokonaisuuksia ja täydennyskoulutuksia.

Jos nopeat koulutukset syövät hitaat, meillä tulee ongelmia. Mutta jos hoidamme asian hyvin, hitaat tukevat nopeita.

Lähteet

Digivisio2030. Suomi elää monipuolisesta osaamisesta. Saatavilla https://digivisio2030.fi/ . Viitattu 8.11.2023.

Opetus- ja kulttuuriministeriö. 2022. Maailman osaavimman ja sivistyneimmän kansan kotimaaksi – Kansallisen jatkuvan oppimisen strategia 2023. Saatavilla täältä. Viitattu 8.11.2023.

Opetus- ja kulttuuriministeriö. 2023.. Seminaari: Korkeakoulujen pienet osaamiskokokonaisuudet – linjauksista kohti kokeiluja ja käyttöönottoa. Saatavilla täältä. Viitattu 8.11.2023.

Jennie Elfving

Vararehtori (opetus)