Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehitys

Nopeita robotiikan sovelluskokeiluja ja demonstraatioita yrityksille

RoboDemo-hanke mahdollistaa riskittömät robotiikan teknologiakokeilut kohdennettuna suoraan yrityksesi tarpeisiin.

RoboDemo-hankkeessa esitellään uuden sukupolven robotiikan sovelluksia ja Industry 4.0 -teknologioiden hyödyntämismahdollisuuksia eri teollisuuden aloilla ja tuotetaan referenssiratkaisuja yritysten aitoihin tuotannollisiin haasteisiin. Hankkeeseen kutsutaan mukaan demonstraatioyrityksiksi pieniä ja keskisuuria tuotannollisia yrityksiä Keski-Pohjanmaalta, Pohjois- ja Itä-Suomesta.  

Hankkeen demonstraatioihin osallistuminen ei maksa yritykselle mitään. Hankkeessa tutustutaan yrityksen prosesseihin ja kartoitetaan kehitystarpeita keskusteluiden avulla. Tarvekartoituksen perusteella luodaan prosessisimulaatio tai robottidemonstraatio, joka voidaan esitellä joko Centrian laboratoriossa tai osana yrityksen tuotantoprosessia yrityksen tiloissa.  

– Yritysten osaamisvalmiudet soveltaa kehittyneitä robotisointi- ja automaatioratkaisuja sekä käynnistää teknologiainvestointeja paranevat hankkeessa tuotettujen demonstraatioiden seurauksena, kertoo hankkeen projektipäällikkö Jouni Vähäsöyrinki.  

Kehitämme ja pilotoimme rajat ylittävää teknologiansiirtomallia tukemaan NPA (Northern Periphery and Arctic) -alueen pk-yrityksiä tuottavuuden ja kilpailukyvyn tehostamisessa robotiikan ja automaation avulla. Luomme samalla käytännönläheistä tutkimus-, kehitys- ja koulutusorganisaatioiden sekä yritysten välistä kehittämiskulttuuria, jossa teknologiademonstraatiot tapahtuvat siirrettävillä laitteilla todellisissa käyttöympäristöissä.  

Kuvassa ihmisiä PlastLab-laboratorioympäristössä
Hankkeen kansainväliset partnerit ovat valmiina tuottamaan tietoa ja kokeiluja yritysten tarpeisiin. Kuva: Heidi Kaartinen. 

RoboDemo-hanke toteutetaan 1.12.2022 – 30.11.2025 välisenä aikana. Toteuttajina hankkeessa ovat Centria-ammattikorkeakoulu, ruotsalaiset Luulajan teknillinen yliopisto ja T2 College Skellefteåssa, Norjan arktinen yliopisto UiT Narvikissa, sekä Advancing Innovation in Manufacturing Sligossa, Irlannissa. Hanketta rahoittaa Euroopan unionin Interred Northern Periphery and Arctic -ohjelma.  

Lisätietoja:

Jouni Vähäsöyrinki

TKI-koordinaattori