Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehitys

Nuorten työelämään siirtymistä kannattaa tukea

DUDE-hanke tarjosi työttömille tai työttömyysuhan alaisille matalan kynnyksen paikan hankkia työkokemusta ja työelämätaitoja.

Elokuussa päättynyt DUDE (Do Unlimited extenD compEtence) -hanke tarjosi Keski-Pohjanmaan alueen alle 30-vuotiaille työttömille tai työttömyysuhan alaisille nuorille matalan kynnyksen paikan, jossa nuoret ovat voineet hankkia työkokemusta ja työelämätaitoja. Moni nuori on saanut hankkeen kautta mahdollisuuden kehittää oman alan osaamistaan ja päässyt tekemään juuri niitä tehtäviä, joihin he ovat kouluttautuneet tai haluaisivat kouluttautua. Hankkeessa annetun tuen ja ohjauksen avulla on ehkäisty opintojen keskeytymistä ja tuettu nuorten siirtymistä työelämään.

DUDE-hanke toteutettiin yhteistyössä Centria ammattikorkeakoulun ja Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän (Kpedu) kanssa. Hankkeen piiriin on ohjautunut paitsi Centrian ja Kpedun opiskelijoita, myös nuoria muiden hankkeiden ja toimijoiden, muun muassa työllisyyden kuntakokeilun, NOPPA- ja NUOTTI-valmennuksen sekä etsivän nuorisotyön kautta.

− Kuntakokeilun virkailijat ovat olleet erittäin tyytyväisiä, että tällainen hanke on olemassa ja toivoisivat kovasti, että tämä saisi jatkoa. Siellä on huomattu, että erityisesti IT-alan tehtäviä etsivillä nuorilla on usein vaikeuksia löytää työharjoittelu- ja työkokeilupaikkoja, joissa pääsisi tekemään oman alan työtehtäviä. Tämä on vaikeuttanut nuorten työllistymistä, kertoo DUDE-hankkeen ohjaaja Niko Töyräskoski, jonka mukaan myös joillakin Centrian opiskelijoilla, erityisesti kansainvälisillä, on ollut haasteita löytää harjoittelupaikkaa alueelta.

Niko Töyräskoski

DUDE-hankkeen ohjaaja Niko Töyräskoski. Kuva: Hanna Kenakkala.

DUDE-hanke on voinut tarjota nuorille paikan, jossa he ovat päässeet tekemään tosielämän työtehtäviä, joita on saatu sekä Centrian sisältä, että alueen yrityksiltä. Näin nuoret ovat hankkineet tarvittavaa työkokemusta ja uutta osaamista. Töyräskosken mukaan myös alueen yritykset ovat olleet tyytyväisiä järjestelyyn, sillä yritykset ovat näin päässeet tutustumaan nuoriin työntekijöinä ilman byrokratiaa.

− Parhaimmassa tapauksessa työkokeilija on tullut työttömänä hankkeeseen kohentamaan ammattitaitojaan ja tehnyt yritykselle tehtävän, jonka lopputulos on ollut yritykselle niin mieluinen, että yritys on sitten palkannut työkokeilijan heille töihin, kertoo Töyräskoski.

Hankkeessa nuoret ovat työskennelleet ohjaajien tukemana rennossa ympäristössä. Kansainvälisten opiskelijoiden mukana olo on myös auttanut parantamaan kaikkien kielitaitoa.

DUDE-hankkeen avulla on kyetty estämään nuorten syrjäytymistä ja tuettu heidän siirtymistään työelämään.

Hankkeeseen on osallistunut yhteensä noin 200 nuorta, joista noin joka kuudes koki olevansa heikossa työmarkkina-asemassa aloittaessaan DUDE-hankkeessa, kertoo DUDE-hankkeen projektipäällikkö Leena Toivanen. Hänen mukaansa noin 150 nuoren opinnot olivat meneillään heidän osallistuessaan hankkeeseen ja he kaikki jatkoivat opiskelua hankkeeseen osallistumisen jälkeen. Kaikki opiskelijat siis kiinnittyivät hyvin opintoihinsa, eikä yksikään jättänyt opintojaan kesken. Työt, opinnot tai työnhaun aloitti noin 30 nuorta ja työtä hakee tällä hetkellä noin 20 nuorta. Joka neljännellä osallistujalla oli kansainvälinen tausta.

Leena Toivanen

DUDE-hankkeen projektipäälliköllä Leena Toivasella on syytä hymyyn, sillä hankkeen aikana on onnistuttu tukemaan nuorten työllistymistä ja ehkäisemään syrjäytymistä. Kuva: Hanna Kenakkala.

Osallistujilta kerätyn palautteen mukaan nuoret ovat olleet erityisen tyytyväisiä siihen, että heille on annettu mahdollisuus tehdä juuri oman alansa tehtäviä ja annettu aikaa oppia uutta. Moni osallistuja kertoi hioneensa omaa ammattitaitoaan ja esiintymistaitojaan hankkeen aikana, lisäksi nuoret kokivat saaneensa lisää itsevarmuutta ja päässeensä paremmin kiinnittymään työelämään.

− Ohjaajana parasta on se, että näkee oikeasti kuinka lyhyessä ajassa ihminen voi muuttua. Moni tulija on saattanut olla hiukan arka, mutta leppoisassa ilmapiirissä he ovat päässeet tutustumaan ihmisiin, jolloin se arkuus katoaa. DUDE-jakson päättyessä nuori ei haluaisikaan lopettaa, hän on viihtynyt niin hyvin hankkeessa ja päässyt tekemään sitä mistä on kiinnostunut, kertoo Töyräskoski.

Töyräskosken mukaan onkin tärkeää, että jatkossakin voidaan tarjota nuorille matalan kynnyksen ohjausta ja tukea, sillä sen avulla voidaan ehkäistä nuorten syrjäytymistä ja saavuttaa merkittäviä nuoria työllistäviä ja nuorten hyvinvointia lisääviä vaikutuksia.

Lisätietoja

Leena Toivanen

TKI-koordinaattori