Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehitys

Ohjelmistotuotantoa ja taidelähtöisiä menetelmiä

Kevään täydennyskoulutustarjontaa on uudistettu. Toukokuussa on tarjolla sekä ohjelmistotuotannon koulutusta että taidelähtöiset menetelmät -koulutuksia.

Centrian koulutuspalveluiden kevään täydennyskoulutustarjontaa on uudistettu. Toukokuussa järjestään ohjelmistotuotannon koulutus, jonka tavoitteena on hioa ohjelmistotuotannon parissa työskentelevien asiakasprojektitaitoja ja parantaa näin myös asiakkaiden palvelukokemusta. Tieto- ja viestintätekniikan koulutusalapäällikkö Jari Isohanni kertoo koulutuksen taustoista: − Kävimme joulukuussa keskusteluja yritysten kanssa tieto- ja viestintätekniikan koulutusohjelman nykyisestä tilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä. Tässä yhteydessä yritykset toivat esiin myös omia jatkuvan oppimisen koulutustarpeitaan, joiden pohjalta täydennyskoulutuksen kokonaisuutta ryhdyttiin rakentamaan.  

Yhteensä yhdeksän päivän koulutus sisältää palvelumuotoilua, prototyyppikehittämistä, SCRUM-prosessia, esihenkilötyötä sekä vihreää ICT:tä. Koulutuspäivät toteutetaan osittain lähiopetuksena ja osittain etäyhteyden välityksellä. −Koulutuksen myötä on hienoa päästä tarjoamaan alueellemme koulutuspäiviä, joita aikaisemmin ei ole paikallisesti tarjottu. Halusimme mahdollistaa joustavan osallistumisen koulutukseen siten, että yritys tai organisaatio voi varata koulutuskokonaisuuteen koulutuspaikkoja, joita voi sitten käyttää useampi eri henkilö eri koulutuspäiviin osallistumalla. Yksittäisiin aihekokonaisuuksiin voi myös ilmoittautua erikseen, koulutuspäällikkö Hannele Häli kertoo. 

Lisätietoja koulutuksesta: Ohjelmistotuotannon koulutus 1.5.-31.12.2023 – Centria 

Toukokuussa on tarjolla myös taidelähtöiset menetelmät -koulutus sekä Kokkolassa että Ylivieskassa. Koulutuksessa tutustutaan taidelähtöisten menetelmien teoriaan ja mahdollisuuksiin, työskennellään käytännössä taidemuotojen parissa sekä perehdytään monitaideprosessiin ja sen vaiheisiin. −Taidelähtöisten menetelmien käyttöä voivat hyödyntää sosiaali- ja terveysalalla työskentelevät ammattilaiset sekä kaikki aiheesta ja toiminnallisista menetelmistä kiinnostuneet, niin kasvatus- kuin nuorisoalallakin, kertoo TKI-asiantuntija Sanna-Kaisa Karvonen. Toteutamme koulutuksen yhdessä TKI-asiantuntija Minna Koivulan kanssa, Karvonen jatkaa. Karvonen ja Koivula ovat Centriassa työskenteleviä taiteen moniottelijoita, kulttuurihyvinvoinnin erityisasiantuntijoita, taidepedagogeja ja organisaatiotaitelijoita.  

Lisätietoja koulutuksista: Täydennyskoulutus – Centria 

Lisätietoja:

Hannele Häli

Koulutuspäällikkö