Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehitys

Opiskelija-assistentit mukana TKI-toiminnassa

Centriassa pilotoitiin syyslukukaudella uutta mallia, jossa kolme opiskelijaa pääsi mukaan TKI-toimintaan opiskelija-assistentteina.

Opiskelija-assistentit ovat osa Centria-ammattikorkeakoulun strategiaa integroida opetusta ja TKI-toimintaa. Opiskelija-assistentit saavat tässä työtehtävässä kokemusta tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnasta (TKI), josta kertynyttä tietotaitoa voivat hyödyntää valmistuttuaan. Toimessaan opiskelija-assistentit pääsivät tutustumaan Centrian laajaan TKI-toimintaan käytännön työtehtäviä tehdessään sekä verkostoitumaan Centrian asiantuntijoiden kanssa. Opiskelija-assistentit työskentelivät TKI-tehtävissä omien opintojensa ohella.  

Pilottijakson TKI opiskelija-assistentit Miro Poikkijoki (vas.), Kaisa Fält ja Jan-Mikael Vähä-Kungas.  
Kuva: Markus Kunelius. 

Centria-ammattikorkeakoulu aloitti syyskuussa opiskelija-assistentti pilottijakson, johon viime kevään rekrytoinnissa valittiin yhteensä kolme opiskelijaa. Näistä kolmesta yksi henkilö valittiin viestintätehtäviin ja kaksi heistä kemia ja biotalous -tiimin tehtäviin. Uudet opiskelija-assistentit rekrytoidaan kuluvan jakson aikana, joka mahdollistaa sujuvan jatkumon. Syksyn aikana opiskelija-assistenttien työtehtäviä ovat olleet mm. sisällöntuotanto erityisesti opiskelijaviestintään, hanketehtävissä avustaminen sekä selvitysten tekeminen eri aiheista. Opiskelija-assistenteista on ollut iso apu syksyn aikana myös eri tapahtumissa, joissa he ovat olleet mukana järjestäjinä ja esittelijöinä.  

Kysyimme opiskelija-assistenteilta heidän kokemuksiaan TKIn tehtävistä.  

Insinööriopiskelija Jan-Mikael Vähä-Kungas. Kuva: Kaisa Fält. 

Kemiantekniikan toisen vuoden insinööriopiskelija Jan-Mikael Vähä-Kungas on toiminut opiskelija-assistenttina kemia ja biotalous -tiimin tehtävissä. Hänellä on pohjalla muutama vuosi alan töitä sekä prosessiteollisuuden perustutkinto. −Työtehtävät ovat koostuneet toimistotyöstä ja erilaisten laitteiden parissa työskentelystä. Osallistuin myös CentriaOpen-tapahtuman järjestelyihin.  Opiskelija-assistenttina aika on mennyt nopeasti ja mielestäni hyvin, eikä tylsiä hetkiä ole ollut, Vähä-Kungas toteaa. 

− Paljon olen oppinut töiden aikana uutta ja osin päässyt soveltamaan osaamistani. Olen oppinut TKI-työstä ja Centrian TKI-toiminnasta paljon uutta ja saanut uusia ajatuksia ja ideoita liittyen opintoihini.  Yllätyin suuresti siitä, mikä TKI-puolen merkitys on ja kuinka laaja-alaista TKI-toiminta on Centrialla. Opintojen yhteensovittaminen töiden kanssa on mennyt oikein hyvin, Vähä-Kungas kertoo. 

Tradenomiopiskelija Kaisa Fält. Kuva: Jan-Mikael Vähä-Kungas. 

Liiketalouden toisen vuoden tradenomiopiskelija Kaisa Fält on toiminut pääasiassa viestintätehtävissä, joiden myötä hän on päässyt mm. tutustumaan monipuolisesti Kokkolan ja Ylivieskan kampuksien laboratorioihin ja osallistumaan tapaamisiin. Viestintätehtäviin kuului myös sisällöntuotanto Centrian TikTok-, Instagram- ja LinkedIn -tilien kautta.  Fält toimi myös CentriaOpen-tapahtumassa juontajana. 

− Jakso on opettanut minulle paljon TKI-toiminnasta, joka ei aiemmin ollut minulle kovin tuttua. On ollut hienoa saada tutustua TKI-toimintaan sekä sen parissa työskenteleviin ihmisiin. TKI-toiminnan monipuolisuus sekä siihen työllistyvien ihmisten määrä yllätti minut positiivisella tavalla. Opintojen yhteensovitus töiden kanssa onnistui hyvin, pystyin suunnittelemaan työvuoroni siten, ettei opintoni kärsineet, toteaa Fält opiskelija-assistentin tehtävistä. 

 Insinööriopiskelija Miro Poikkijoki. Kuva: Kaisa Fält. 

Kemiantekniikan toisen vuoden insinööriopiskelija Miro Poikkijoki on toiminut mm. avustavissa tehtävissä laboratorioissa. Työtehtävät ovat sisältäneet myös erilaisia palavereita, tiedon etsimistä ja materiaalien kierrätystä.  

− Olen oppinut harjoittelun aikana paljon lisää TKI-toiminnasta, ja jakso on mennyt hyvin mukavien työtehtävien parissa. Eniten minua on yllättänyt työtehtävien monipuolisuus ja se, mitä kaikkea TKI-toiminta pitää sisällään. Opinnot ja harjoittelun olen saanut hyvin sovitettua yhteen, Poikkijoki summaa. Miro nostaa esille myös joustavuuden, joka näyttäytyy esim. aikataulujen sovittamisena kulloiseenkin tilanteeseen. Tämä on mahdollistanut opinnoista ja opiskelija-assistentin tehtävistä tulevien työkuormien hallinnan. 

Opiskelija-assistenttitoimintaan liittyvä pilottijakso on mennyt kokonaisuudessa hyvin, toki haasteitakin on esiintynyt. Haasteina on ollut esim. sovittaa lyhyellä varoajalla työtehtäviä opiskelija-assistenteille, huomioiden heidän opintonsa ja opintojaksojen painottumisen loppusyksylle, jolloin myös erilaisia tapahtumia on ollut useita. Viestintä opiskelijoiden suuntaan on noussut keskiöön pilottijakson aikana, koska kyseessä on uusi malli, jonka avulla opiskelijoille mahdollistetaan polku TKI-toimintaan.  

Lisätietoja:

Jyri Mäkelä

TKI-asiantuntija

+358401448133

Kokkola