Siirry sisältöön

Global Talent -osaamismerkki

Global Talent Open Badge on virtuaalinen osaamismerkki, jonka avulla voit tuoda näkyväksi opintojesi aikana kertynyttä kansainvälistä osaamistasi.

A student who has been rewarded the Global Talent badge has gained exceptional global competence during his/her university studies. A period abroad has fostered the student’s persistence, curiosity and courage. The student is adaptable, has proven problem-solving skills, and has developed multicultural team-working skills. The student has an interest in global issues and has created international networks.

Global Talent Open Badge -osaamismerkki

Osaaminen jakautuu kolmeen eri kategoriaan:

  1. Kielet ja viestintä 
  2. Kulttuurienvälinen viestintä ja kompetenssi 
  3. Kansainvälinen kokemus ulkomailla.

Kansainvälisenä osaajana olet: 

Global Talent opinnoissa

Näillä valinnoilla teet itsestäsi Global Talentin:

Voit kehittää kansainvälistä osaamistasi valitsemalla sitä tukevia opintoja Centriassa tai  CampusOnlinen tarjonnasta. Voit myös osallistua opiskelijavaihtoon tai työharjoitteluun ulkomailla.

On tärkeää aloittaa opintojen suunnittelu ajoissa, jotta varmasti ehdit suorittaa esimerkiksi 25 opintopistettä englanniksi. Global Talent –osaamismerkkiin vaaditaan kulttuurienvälisen viestinnän opintojakson  (Intercultural Competence) suorittaminen. Opintojakso on tarjolla muutamissa Centrian koulutuksissa. Jos sitä ei ole tarjolla omassa koulutuksessasi, voit osallistua kurssille CampusOnlinen kautta tai vaihtokorkeakoulussasi. 

Global Talent -osaamismerkki on kehitetty yhteistyössä Kauppakamarin, työnantaja- ja opiskelijajärjestöjen sekä Aalto-yiopiston, Metropolia Ammattikorkeakoulun, Savonia-ammattikorkeakoulun sekä Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Global Talent on käytössä monissa suomalaisissa korkeakouluissa.

Global Talent -osaamismerkin hakeminen

Global Talent –osaamismerkki myönnetään opiskelijalle, joka on suoriutunut kaikista osa-alueista: kielet ja viestintä, kulttuurienvälinen viestintä ja kompetenssi sekä kansainvälinen kokemus ulkomailla. Opinnot voivat olla suoritettuja Centriassa, toisessa korkeakoulussa Suomessa tai ulkomailla. Opiskelija voi siis hyödyntää myös CampusOnlinen tarjontaa.

Opiskelija liittää hakemukseensa tarvittavat todistukset, joita ovat opintosuoritusote ulkomaisesta korkeakoulusta, työharjoittelutodistus, mahdollisesti kielitodistus tai lyhyt video.

Lisätietoja

Linda Krokfors

Lehtori (oppimispalvelut)