Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehitys

Organisaatiomuutoksia TKI-toiminnan kasvupolulla

Yrittäjyys ja liiketoiminta -tiimi keskittyy yrittäjyyden ja yrittäjyyskasvatuksen tukemiseen ja hyvinvointi ja terveys -tiimin fokus on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä alueen yhteisöllisyyden ja pitovoiman vahvistamisessa.

Kaksi naista poseeraa punaisen taustan edessä.
TKI-päälliköt Johanna Johansson (vas.) ja Marjut Levoska. Kuva: Markus Kunelius.

TKI-toiminta luo perustan kansalliselle kilpailukyvylle, hyvinvoinnille ja osaamiselle tarjoten samalla ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin. Tilastot kuitenkin osoittavat, että Suomi on pudonnut kyydistä kansainvälisessä vertailussa – investointimme TKI-menoihin suhteessa BKT:hen laskivat toiseksi eniten maailmassa vuosina 2014–2018. Suomi tähtääkin takaisin TKI-toiminnan kasvuun viimeisimpiin hallitusohjelmiin kirjatulla tavoitteella, jonka mukaan TKI-toiminnan volyymi pyritään nostamaan neljään prosenttiin BKT:sta vuoteen 2030 mennessä.

TKI-toiminnan kasvutavoitteet näkyvät myös Centriassa: TKI-toiminnan volyymi ylitti ensimmäistä kertaa kymmenen miljoonaa euroa viime vuonna. Centria pyrkii varautumaan kasvuun muun muassa organisaatiorakenteita vahvistamalla, mistä viimeisimpänä esimerkkinä on Yrittäjyys ja hyvinvointi -tiimin jakautuminen kahtia. Tiimin koko on kuluneina vuosina kasvanut merkittävästi, minkä ansiosta sekä liiketoiminnan kehittäminen että hyvinvoinnin edistäminen ovat muotoutuneet omiksi teemoikseen niin osaamisen kuin asiantuntijamäärän puolesta.

TKI-toiminnan volyymi ylitti ensimmäistä kertaa kymmenen miljoonaa euroa viime vuonna.

Tammikuussa 2024 muodostimme kaksi uutta tiimiä: Yrittäjyys ja liiketoiminta -tiimi keskittyy yrittäjyyden ja yrittäjyyskasvatuksen tukemiseen sekä liiketoiminnan, organisaatioiden, henkilöstön ja opiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittämiseen. Tiimille keskeisiä teemoja ovat vastuullinen liiketoiminta, kaupallistaminen, muutoskyvykkyys, palvelumuotoilu, pk-yritysten kansainvälistyminen, yrittäjyys ja yrittäjyyskasvatus. Hyvinvointi ja terveys -tiimin fokus on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä alueen yhteisöllisyyden ja pitovoiman vahvistamisessa. Tutkimus- ja kehittämistyön keskiössä ovat luontolähtöisyys, sosiaalinen kestävyys ja osallisuus, hyvinvointi- ja terveysteknologia, kulttuurihyvinvointi sekä aineeton kulttuuriperintö.

Entistä Yrittäjyys ja hyvinvointi -tiimiä luotsannut Johanna Jansson jatkaa Yrittäjyys ja liiketoiminta tiimin vetäjänä. Hyvinvointi ja terveys -tiimin TKI-päällikkönä on aloittanut tammikuussa Marjut Levoska. Marjutin tausta on hoitotyössä, ja hän työskennellyt Centriassa aiemmin sekä opetus- että hanketehtävissä.

Uudet tiimimme jatkavat yhteistyötä Centrian muiden TKI-tiimien, opetuksen sekä alueen TKI-toimijoiden kanssa. Yhteistyö luo laajempaa näkökulmaa ja parantaa vaikuttavuutta, joka saavutetaan yhteiskehittämisellä yli tiimi- ja organisaatiorajojen. Toimintamme keskeinen elementti onkin monialainen osaaminen, joka yhdistää erilaisia tieteenaloja ja asiantuntemusta. Jatkamme TKI-työtä entistä leveämmin hartioin toiminta-alueemme erityispiirteet huomioiden.

Lisätietoja

Johanna Jansson

TKI-päällikkö

+358404807570

Kokkola


Marjut Levoska

TKI-päällikkö

+358504620101

Kokkola


Lähteitä

Parlamentaarisen TKI-työryhmän loppuraportti. Valtioneuvoston julkaisuja 2021:95.
Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-516-0

Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta. Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelma 10.12.2019. Valtioneuvoston julkaisuja 2021:31.
Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-808-3

Vahva ja välittävä Suomi. Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelma 20.6.2023. Valtioneuvoston julkaisuja 2023:58.
Saatavissa: urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-763-8