Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehitys

Osaaminen näkyviin täydennyskoulutusten avulla

Centria koulutuspalvelut tarjoaa valmiita täydennyskoulutuskokonaisuuksia, asiakaskohtaisia koulutuksia ja asiantuntijapalveluita.

Centria koulutuspalvelut toteuttaa asiakkaan tarpeisiin räätälöityjä koulutuksia kaikilta Centria-ammattikorkeakoulun koulutusaloilta eli tekniikasta, liiketaloudesta, sosiaali- ja terveysalalta, humanistiselta ja kasvatusalalta sekä kulttuurialalta. − Suunnitellessamme asiakaskohtaista koulutusta, on erittäin tärkeää kuunnella asiakkaan tarpeita, toteaa koulutuspäällikkö Marianne Hirn Centriasta. Tällöin saadaan koottua koulutus tai koulutuskokonaisuus, joka tukee osallistujien oppimista ja asioiden omaksumista, joita voidaan, vaikka välittömästi soveltaa käytäntöön, Hirn lisää.  

Kokkolan Energian hallintojohtaja Heli Vuorinen ja hr-asiantuntija Mari-Lotta Kentala kertoivat, mitä osaamista yrityksessä arvostetaan formaalin koulutuksen ohessa: − Kokkolan Energialla selvitetään ja kartoitetaan työntekijöiden koulutustarpeita vuosittain käytävissä kehityskeskusteluissa. Lisäksi budjetoinnin yhteydessä tehdään seuraavan vuoden koulutussuunnitelma, jossa otetaan huomioon pakolliset ja lakisääteiset koulutukset kuten pätevyydet (esim. työturvallisuus, sähköturvallisuus yms.). Näiden lisäksi kukin toiminto kartoittaa henkilöstönsä keskuudesta koulutustarpeet. 

Millaista yleistä, työssä tarvittavaa osaamista yritys arvostaa ja kokee tärkeäksi ja miten siihen on vastattu täydennyskoulutuksen avulla? 

− Kokkolan Energialla arvostetaan ICT-taitoja, koska esimerkiksi työajanseuranta on yrityksessä sähköistä. Lisäksi moni toiminto on nykyään erilaisten sovellusten takana ja työhön tarvitaan mobiililaitteita. Täydennyskoulutuksia järjestetään tarvittaessa matalalla kynnyksellä. Centria on kouluttanut Kokkolan Energian henkilöstöä toimisto-ohjelmistoihin liittyvissä asioissa kuten Excel, Word ja Powerpoint sekä mm. Teamsin tehokäytössä, toteavat Vuorinen ja Kentala.  

− Yhteistyö Centrian kanssa on ollut vaivatonta. Asiakasta on kuunneltu ja sisältö on räätälöity vastaamaan tarpeitamme. Olemme saaneet rahoillemme vastinetta. Kiitos erinomaisista koulutuksista yhteistyökumppanillemme, Vuorinen ja Kentala kiittelevät. 

Ota yhteyttä Centria koulutuspalveluihin ja täydennetään osaamistanne koulutusten avulla. 

Marianne Hirn

Koulutuspäällikkö

+358444492721

Ylivieska


Hannele Häli

Koulutuspäällikkö

+358406324341

Kokkola