Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehitys

Pelillistettyjä menetelmiä prosessien kehittämiseen 

Peleillä tuetaan työntekijöitä tunnistamaan potentiaalisia kehittämiskohteita ja hyödyntämään LEAN-työkaluja.

Centria tarjoaa yrityksille pelillistettyjä menetelmiä prosessien kehittämiseen. Tavoitteena on ymmärtää LEAN-filosofian perusperiaatteet ja hahmottaa, kuinka hyödyntää LEAN-menetelmiä tuotannon kehittämisessä. Peleillä tuetaan työntekijöitä tunnistamaan prosesseista potentiaalisia kehittämiskohteita ja hyödyntämään LEAN-työkaluja. 

Prosessimallin luominen lähtötietojen keräämisen pohjalta. Kuvassa Pauliina Mattila, Teemu Korkeakangas ja Jenni Helander. Kuva: Elisa Saarela. 

Pelin kulun suunnittelussa voidaan huomioida yrityksen toiminnan haasteet, korostaa eri ratkaisumalleja sekä harjoitella eri työkalujen soveltamista prosessin kehittämisessä.  TKI-asiantuntija Jenni Helander toteaa, että suurin hyöty pelillisistä menetelmistä saadaan toimijoiden välisen ymmärryksen lisääntymisellä. Tieto liikkuu, kun työntekijät saadaan saman pöydän ympärille. TKI-asiantuntija Pauliina Mattila nostaa esiin, että ihmiset eivät välttämättä koskaan työpäivien aikana kohtaa ja luonnollista kommunikointia ei muodostu. Pelin avulla mahdollistetaan avoin keskustelu, kun pelin sisältö ei mene liian lähelle omaa työtä. Hyvin usein kuuluukin pelissä, että: ”Näinhän meilläkin juuri tapahtuu”. 

Pelissä määritetään mitattavat yksiköt ja todennetaan muutoksen vaikuttavuus niiden avulla. Kuva: Jenni Helander 

Erilaisten hankkeiden kautta on pystytty toteuttamaan myös räätälöityjä pelejä. Ne perustuvat yrityksen kanssa käytävään lähtötilannekeskusteluun, jonka pohjalta luodaan prosessimalli pelille, simuloidaan työvaiheet ja tuodaan peliin ajalliset elementit mukaan. Johdon kanssa voidaan testipelin avulla varmistaa, että halutut ilmiöt tulevat pelissä näkyviin. Varsinaisessa pelissä työntekijöiden kanssa voidaan keskittyä halutun muutoksen havainnollistamiseen. 

Pelissä käytetään monipuolisesti erilaisia fyysisiä elementtejä. Kuva: Jenni Helander. 

Lisätietoja:

Pauliina Mattila

Kehitysinsinööri