Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehitys, Uutiset

Projekti Alpha luo uusia innovaatioita kansallisen turvallisuuden takaamiseksi

Hybridiuhat ovat nousseet viimeisen vuoden aikana yhdeksi puhutuimmaksi aiheeksi kiristyneen kansainvälisen tilanteen myötä. Samaan aikaan turvallisuusviranomaisten toiminnan tehostaminen on korostunut. Kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävän ja Centrian koordinoiman Projekti Alphan tavoitteena on luoda uutta tietoa, osaamista ja uusia yhteisiä innovaatioita hybridiuhkien tunnistamiseen sekä tilannekuvan muodostamiseen kansalaisten ja viranomaisten turvallisuuden takaamiseksi.

Hybridiuhkiin vastaaminen edellyttää laajempaa tilannetietoisuutta, joka perustuu kentältä saataviin tietoihin ja monimuotoisiin tietolähteisiin. Business Finland Digital Trust -ohjelmaan kuuluvassa Projekti Alpha -tutkimushankkeessa kehitetään tietomalleja, joilla dataa voidaan integroida eri järjestelmistä ja tietolähteistä. Tietomallit mahdollistavat käyttäjäkohtaisen tilannetietoisuuden esittämisen verkostoituneessa viranomaisten välisessä toiminnassa. Turvallisuusviranomaisten pitää pystyä hyödyntämään tilannekuvaa varten kerättyä dataa paremmin, jotta hybridiuhkatilanteiden tunnistaminen ja muutoksiin reagointi on nopeampaa.

Tilannekuvan luomiseksi tarvitaan valtava määrä dataa, jota voidaan kerätä ympäristöä monitoroimalla ja hyödyntämällä huipputeknologiaa, kuten älykästä analytiikkaa, tekoälyä (AI) ja erilaisia datan prosessointimuotoja. 5G-teknologiat ja reunalaskenta ovat keskeisessä roolissa Projekti Alphassa, jossa edistetään 6G-tutkimusta. Tilannetietoisuuden muodostamisessa hyödynnetään myös drone-, sensori-, radio- ja satelliittiteknologioita.

Testiympäristöissä suoritettavat käytännön testaukset tukevat ja todentavat tilannetietoisuuden ratkaisujen tutkimista, eri organisaatioiden ratkaisujen integrointia ja julkista kenttäkokeilua. Työpajoilla ja kenttäkokeilla on myös merkittävä rooli Projekti Alphan yhteistyön ja tavoitteiden saavuttamisessa.

Projekti Alpha antaa viranomaisille paremman käsityksen tilannetietoisuudesta ja parantaa päätöksentekovalmiuksia viranomaisten kenttäoperaatioissa ja valvontakeskuksissa sekä alueellisissa ja kansallisissa organisaatioissa. Eri viranomaisille muodostuu myös parempi kyky koordinoida toimiaan, mikä parantaa yleistä turvallisuutta. Hankkeen yrityskumppanit pyrkivät puolestaan vauhdittamaan kasvuaan uudistamalla tuoteportfolioitaan ja tähtäämällä uusille markkinasegmenteille, mikä näkyy pidemmällä aikavälillä liiketoiminnan, viennin ja työllistymismahdollisuuksien kasvuna.

Useat muuttuvat ja maailmanlaajuiset ympäristöön, yhteiskuntaan ja teknologisiin riskeihin liittyvät uhat ovat vaikuttaneet siihen, että Projekti Alphan kaltaiselle hankkeelle on nähty tarvetta. Hankkeen avulla lisätään myös kansainvälistä yhteistyötä niin kyberturvallisuudessa, tilannetietoisuudessa kuin viranomaisten välisessä päätöksenteossa.

Monitieteinen hanke kokoaa yhteen yritykset, tutkimuslaitokset ja julkisen sektorin kehittämään kestävää integroitua tilannetietoisuutta viranomaisten välisen päätöksenteon tukemiseksi. Projekti Alphan konsortioon kuuluu kaksi tutkimuskumppania sekä 12 yritystä ja viranomaisia. Tutkimustyöhön osallistuvat hanketta koordinoiva Centria-ammattikorkeakoulu ja VTT. Projektin yhteistyökumppaneina toimivat Airbus, Anarky Labs, Bittium, EXFO, Erillisverkot, Fairspectrum, Goodmill Systems, Insta, Mentura, Nokia, Puolustusvoimien tutkimuslaitos (PVTUTKL) ja Suomen sisäministeriö.

Projekti Alpha on osa Nokian Veturi -hanketta, joka tuo tutkimustyölle asiantuntemusta 5G-teknologiaan perustuvaan reunalaskentaan. Molemmilla hankkeilla tavoitellaan ratkaisujen globaalia skaalautuvuutta. Veturi-hankkeessa rakennetaan muun muassa yhteinen ekosysteemi datataloutta ja reunalaskentaa varten käyttäjien, palveluntarjoajien ja verkon välille.Sisäministeriö edustaa Projekti Alphassa yhtä loppukäyttäjäorganisaatiota. Sisäministeriön tavoitteena on, että Suomi on maailman turvallisin maa. Sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton ministeriönä sisäministeriö vastaa myös esimerkiksi siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiuksista. Sisäministeriö toimii hankkeessa poliisin, pelastuslaitoksen, hätäkeskustoiminnan, rajavalvonnan, merietsinnän ja -pelastustoiminnan sekä maahanmuuton edustajana (Suomen sisäministeriö 2022.) Alphan tavoite kehittää tietoalusta tiedon jakamiseen tukee näiden vastuualueiden toimintaa.

Lisätietoja

Marjo Heikkilä

TKI-päällikkö