Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehitys

Robocoast EDIH -konsortio kantaa vastuuta Suomen teollisuuden uudistamisesta – Centria mukana yhteistyössä

Euroopan komissio on valinnut Robocoast EDIH -konsortion European Digital Innovation Hubiksi eli EDIH-organisaatioksi. Suomeen valittiin yhteensä neljä EDIH-organisaatioita. Kaiken kaikkiaan komissio valitsi 283 hakemuksesta 136 EDIH-organisaatiota, jotka toimivat jatkossa koko EU:n kattavana osaamisverkostona.

EDIH-organisaatioiden tehtävänä on toimia yrityksille matalan kynnyksen kontaktipisteenä, jonka kautta yritykset löytävät helposti tarvitsemansa osaamisen, koulutusta, asiantuntijaresursseja, kumppaneita, kehitysympäristöjä erityyppisten digitaalisten ratkaisujen hyödyntämiseen ja toiminnan modernisointiin. Yrityksille tarjotaan apua myös rahoituksen hankintaan.  

EDIH-palvelutoiminta rahoitetaan 50 % EU:n Digitaalinen Eurooppa -ohjelmasta (DEP), 30 % rahoituksesta tulee Business Finlandilta ja 20 % osuus rahoituksesta on operatiivisten toimijoiden omarahoitusta. Rahoituspäätös on kolmivuotinen, minkä jälkeen toiminnan vaikuttavuus evaluoidaan. Robocoast EDIH -konsortion budjetti seuraavalle kolmelle vuodella on noin 3 094 000 euroa.

Robocoast EDIH -konsortioon kuuluu 15 suomalaista korkeakoulua ja kaksi elinkeinoyhtiötä yhdeksästä eri maakunnasta. Lisäksi Robocoast EDIH -konsortio on verkottunut vahvasti niin muiden EDIH-organisaatioiden kuin myös palvelutoiminnan kannalta keskeisten kansallisten toimijoiden kanssa, kuten CSC, EEN, DIMECC, EIT Digital, Tieke ja Crazy Town. Teknologianäkökulmasta Robocoast EDIH -konsortion vahvuuksia ovat kyberturvallisuus, tekoäly sekä automaatio- ja robotiikkaosaaminen. Robocoast EDIH -konsortion koordinoinnista vastaa Prizztech Oy.

Centria-ammattikorkeakoulu on mukana Robocoast EDIH -konsortiossa. Centrian ehdottomana vahvuutena konsortiossa ovat robotiikka ja tietoturva ja näitä tukevat CyberSecurity Lab ja Robo3D -laboratoriot, joiden resursseja Robocoast EDIH -konsortio välittää niin suomalaisille kuin eurooppalaisille teollisuusyrityksille.

− European Digital Innovation Hubit ovat keskeinen väline jalkauttaa huippututkimusta alueen yrityksiin. Laaja RoboCoast-konsortio tarjoaa vientirannikon yrityksille osaamista ja tutkimusympäristöjä, jotka mahdollistavat teknologisen kehittymisen. Suomalaisen elinkeinoelämän yhtenä avaintekijänä on osaamiseen pohjautuva vienti ja tätä RoboCoast-konsortio kykenee edistämään, toteaa Centria-ammattikorkeakoulun rehtori Kari Ristimäki.

TEM:n TKI-tiekartassa kuvattujen strategisten kehittämiskohteiden toimenpiteet kuten yliopisto- ja yliopistokeskuskaupunkien kanssa solmitut ekosysteemisopimukset tukevat hyvin EDIH-organisaatioiden toiminnalle asetettuja tavoitteita. EDIH-organisaatiot ovat myös keskeinen työkalu TEM:n Tekoäly 4.0 -ohjelman käytännöntason toteutuksessa.

Robocoast EDIH -konsortio toteuttaa EDIH-palveluaan toimimalla lähellä yritysrajapintaa ja tunnistamalla yritysten modernisointiin liittyviä haasteita sekä hakemalle näihin haasteisiin parhaiten soveltuvia menetelmiä ja ratkaisuja. Lisäksi konsortio välittää korkeakoulujen digitaalista osaamista ja TKI-ympäristöjä sekä myös teknologiakumppaneita yritysten tarpeisiin. Robocoast EDIH -konsortio vastaa kansallisella tasolla teollisuusyritysten digitalisaation edistämisestä. Syksyn 2022 aikana konsortio tulee järjestämään kick off -tilaisuuksia useilla paikkakunnilla. Tilaisuuksissa yrityksille kerrotaan EDIH-palveluista, konsortion korkeakoulujen osaamisesta ja kehitysympäristöjen tarjoamista mahdollisuuksista yrityksille.

Lisätietoja

Marko Forsell

Vararehtori (tki)


Mikko Puputti
p. 044 710 5343
mikko.puputti@prizz.fi
www.robocoast.eu

Pirita Ihamäki
p. 040 164 6339
pirita.ihamaki@prizz.fi
www.robocoast.eu