Siirry sisältöön
Blogi

Strategian merkitys avoimesti tulevaisuuteen katsovalle ammattikorkeakoululle

Centrian strategiatyö on hyvässä vauhdissa. Näkemyksiä ja kokemuksia on koossa jo koko joukko. Suuntaviivoja ja luonnetta haettiin ensimmäisessä hallituksen työpajassa. Henkilöstö on useammassa kokoonpanossa ollut aiheen äärellä ja sidosryhmähaastattelutkin ovat jo hyvässä vauhdissa. Valmista saadaan maaliskuuhun mennessä.

Rehtori Tapio Huttulan kuva vasemmalla, blogin otsikko oikealla

Millainen strategian tulisi sitten olla? Ehkä olennaisinta on, että strategia on organisaationsa näköinen. Hyvässä strategiaprosessissa strategian sisältö, rakenne, ja esitystapakin, saa lopullisen muotonsa yhteisönsä sisäistämän näkemyksen ja tulevaisuusajattelun kautta.

Tulevaisuuteen on monia suuntaviittoja. Ammattikorkeakoulut hakevat omaa rooliaan moninaisten muutosten maailmassa.

Opiskelijoille ammattikorkeakoulun antamat eväät ovat olennaisia. Miten minä suuntaan työelämään? Millaisiin tehtäviin minä sovin? Miten minä olen ihmisenä valmistautunut tulevaan?

Opiskelijoilla on mielessään monia kysymyksiä, kun he tulevat opiskelijoiksi. Olennainen kysymys onkin heidän reppuunsa saamien eväiden arvo. Onko tutkintoni kestävä? Miten se tukee polun varrella eteen tulevissa tilanteissa? Uskon oikean vastauksen löytyvän siitä kumppanuudesta, joka opiskelijoille muodostuu omaan ammattikorkeakouluunsa. Ajatus siitä, että jatkossakin saan apua uusiin haasteisiin omasta alma materistani, oli kyse sitten jatkotutkinnon tai täydennyskoulutuksen tarpeesta tai vaikkapa yhteistyökumppanista työpaikkani kehittämiseen.

Samanlaista kumppanuutta ja yhteistyötä tarvitaan myös yritysten, julkisten toimijoiden, palvelujen, järjestöjen ja muiden toimijoiden sekä ammattikorkeakoulun välillä. Onnistunut strategia pitää sisällään sidosryhmiltä nousevia haasteita ja odotuksia. Niitä ratkoessamme, niihin vastatessamme, olemme ympäröivän yhteisömme asialla, yhteistyötahona, kehittämisalustana, joka pyrkii vastaamaan oikeisiin asioihin.

Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen, uusien osaajien valmistaminen, on ammattikorkeakoulujen ydintä. Niiden tehtävä on elinkeinoelämän menestyksen ja kilpailukyvyn tukijana keskeinen. Siinä ei ole vielä kaikki. Kumppanit voivat saada enemmänkin kuin osaavat toivoa.

Tulevaisuuteen avoimesti katsova, utelias ja rohkea ammattikorkeakoulu voi monesti auttaa myös tulossa olevien kehityskulkujen näkemisessä, oman ajattelun avartamisessa, uusien näkökulmien herättämisessä.

Työelämälähtöisyys on ammattikorkeakoulujen dna:ssa. Siksi siltä tulisi löytyä myös ajatuksia työelämän kehityksestä, uuden toiminnan kehittämisestä, monimutkaisten ongelmien ratkaisusta.

Ammattikorkeakoulu ei toimi koskaan tyhjiössä. Samalla tavalla kuin sen sidosryhmät tarvitsevat vuorovaikutusta toistensa ja ammattikorkeakoulun kanssa, samalla tavalla myös Centrian alueet ovat osa meidän tulevaisuuttamme. Alueiden elinvoiman tukeminen on tulevaisuudessa keskeinen tehtävä, johon koko työmme, laatumme ja osaamisemme heijastuu. Siksi on hienoa, että voimme toiminnan eri tasoille, hallituksesta yrityksiin ja opiskelijoihin, olla tiiviissä yhteistyössä ja vuoropuhelussa ympäristömme ja sen erilaisten toimijoiden kanssa.

Ammattikorkeakoulun tehtävä ja vastuu on moninainen. Siksi siihen kohdistuu myös niin monenlaisia odotuksia. Toisaalta, juuri siksi ammattikorkeakoulussa työskentelevät voivat kokea tekevänsä niin merkityksellistä työtä.

Tapio Huttula

Toimitusjohtaja, rehtori