Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehitys

Suolasumulla testataan pinnoitettujen tuotteiden ympäristörasitusten kestävyyttä

Ovi-, ikkuna- ja meriteollisuus ovat Centrian tyypillisimpiä asiakasaloja, kun testataan kestävyyttä vaativia sää- ja ympäristöolosuhteita.

Testiarkusta nousee suolaista höyryä TKI-asiantuntija Riku Nivan raottaessa hitaasti kantta. On aika laittaa uudet testikappaleet suolasumulle alttiiksi. Suolasumutestaus on standardisoitu menetelmä, jolla testataan pinnoitettujen tuotteiden korroosion kestävyyttä. – Pinnoitetut tuotteet altistetaan suolasumulle. Testin aikana arvioidaan, miten pinnoitus on toiminut tuotteen suojana. Tämä on erittäin tärkeää, kun tuotteita suunnitellaan ulos esimerkiksi meren läheisyyteen, missä ne altistuvat koko ajan suolaiselle, märälle ja kylmälle ympäristölle. Ilman oikeanlaista suojausta tuotteet korrodoituvat eli ruostuvat. Suolasumutestauksella pystytään varmistamaan, että tuote kestää suolaisen ja kostean ympäristön rasitukset. Asiakkaalla on myös mahdollisuus löytää oikea pinnoite tai suoja-aine tuotteille, kertoo Niva täyttäessään testiarkkua laivateknologian terästuotteilla.

Centrian Vierimaantien kampuksen suolasumutestaus tapahtuu Ylivieskassa Joutsentien laboratorion suolasumukammiossa, jossa voidaan simuloida suolapitoisen ilman vaikutusta. Testattaviin tuotteisiin kuuluvat muun muassa ovi- ja ikkunatuotteet, kuten ovenkahvat ja lukko-osat. Meriteollisuudelle tuotteita valmistavat ja meriteknologia-alan yritykset hyödyntävät myös Centrian laboratoriota erilaisten tuotteidensa, kuten esimerkiksi ruuvien ja pulttien, testaamiseen.

– Asiakkaan kanssa sovitaan testausaika, jolloin Centrian asiantuntija työskentelee testauksen parissa. Tyypillinen testausaika on neljä vuorokautta eli 96 tuntia, mutta myös pidempiä testejä tehdään, Niva toteaa.

Centrian testauspalveluille on kysyntää, sillä asuinrakentamisen sekä rakentamisen volyymi laivateollisuudessa ovat tällä hetkellä kasvussa. – EU-direktiivit vaativat ilmakehän saasteiden vähentämistä, jolloin korroosionestomaalit ja suoja-aineet tulee valmistaa käyttämällä entistä turvallisempia ja kestävämpiä kemikaaleja. Tämä on johtanut halukkuuteen kehittää uusia tuotteita ja testata niiden ominaisuuksia, pohtii Niva. Suolasumutestauksen lisäksi Centriassa voidaan testata esimerkiksi UV-säteilyn vaikutuksia, tehdä IPX5 ja IPX6 -luokitustestejä sähkölaitteiden ja laitekoteloiden tiiviyden määrittämiseksi ja suorittaa olosuhdetestausta.

Onnistunut testaus vaatii ohjelmointia ja datankäsittelyä, sillä esimerkiksi lämpötila- ja ohjaustietoja luetaan ohjelmistolla. Asiakasyrityksille testaus tuottaa luotettavaa ja riippumatonta tietoa, jota voidaan hyödyntää niin tuotekehityksessä kuin myynnin ja markkinoinnin tukena.

Lisätietoja

Riku Niva

TKI-kehittäjä


Jani Rättyä

Palvelupäällikkö