Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehitys

Toimivia työkaluja ja tutkittua tietoa luonnon hyvinvointivaikutuksista

“Hubben” – virtuaalinen työkalupakki luontoyrittäjille ja luonnossa liikkuville.

Viimeisten vuosien aikana kiinnostus luontomatkailua ja ulkoaktiviteetteja kohtaan on lisääntynyt. Koskemattomien luontoalueiden myötä Pohjoismailla on erinomainen tarjonta luontomatkailun ja luontoyrittäjyyden saralla. Maaseudulla yrittäjyys on taittumisvaiheessa ja yritykset hakevat uusia mahdollisuuksia. Leveysasteiltamme löytyy luontoa, metsää ja saaristoa, jotka sopivat erinomaisesti hyvinvointia edistäviin luontolähtöisiin palveluihin. Samanaikaisesti hyvinvointia edistävien luontoaktiviteettien ja tuotteiden kysyntä lisääntyy yhteiskunnassa.

Nordic Nature Health Hub, eli “Hubben”, ei ole ainoastaan hankkeen nimi vaan myös SLU:n (Sveriges Lantbruksuniversitet) jatkossa ylläpitämä verkkosivusto. Hankkeessa luotiin virtuaalinen foorumi, joka keskittyy luonnon ja terveyden tutkimukselle, koulutukselle ja yrittäjyydelle. Hankkeessa kehitettiin lisäksi uusia työkaluja ja jaettiin todennettua tietoa luonnon terveysvaikutuksista sekä luonnon- ja kulttuuriperinnön kunnioittamisesta osallistavassa ympäristössä. Lisäksi hankkeessa luotiin uusia mahdollisuuksia luonnonterveysalan yrittäjille.

”Hubbenin” verkkosivuilta löytyy helposti ja selkeästi ymmärrettävää, tutkimukseen perustuvaa tietoa luonnosta ja terveydestä, ajankohtaisista kursseista ja koulutuksista sekä hankkeessa tuotetut uudet työkalut. Saatavilla ovat muun muassa digitaalinen Luonnon terveyskartta, joka on koostettu hankealueen luontoalueista interaktiivisella verkkopohjaisella sovelluksella. Sen avulla vierailija voi subjektiivisesti arvioida omaa hyvinvointiaan paikalla päällä luonnossa sekä hankkeessa valmistunut Luontoyrittäjien käsikirja. Julkaisu painottaa kestävää yrittäjyyttä, etiikkaa sekä luonnon- ja kulttuuriperinnön käyttöä.

Nordic Nature Health Hub -hankkeen päätavoite oli suojella, edistää ja kehittää luonto- ja kulttuuriperintöä sekä lisätä luonnon- ja kulttuuriperinnön kestävää käyttöä hankealueella.

Hanketta koordinoi LUKE (Luonnonvarakeskus) yhteistyössä Centria-ammattikorkeakoulun, Vaasan Yliopiston/Levónin Instituutti, Kristiinankaupungin elinkeinokeskus Oyn, Sveriges Lantbruksuniversitetin (SLU), Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbottenin, Region Västerbottenin, Umeå Universitetin ja Västerbottenin lääninhallituksen kanssa.

Hanke toimi vuosina 2018–2022 ja hankkeen rahoituksesta vastasi EU:n Interreg Botnia-Atlantica, yhdessä Pohjanmaan liiton ja Region Västerbottenin kanssa.

Lisätietoja

Lena Enlund

Lehtori (hoitotyö) / TKI-asiantuntija

+358447250594

Kokkola


Sara Kåll-Fröjdö

TKI-asiantuntija

+358404879634

Kokkola


Maria Hofman-Bergholm

TKI-asiantuntija

+358403563305

Kokkola