Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehitys

Työelämätaitoja opiskelijoille ja vastavalmistuneille

Mentorointimallilla tarjotaan aitoja kokemuksia oman alan työstä.

Let´s Learn Work -hankkeessa kehitetään yli 17-vuotiaiden opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden työelämä- ja yrittäjyystaitoja. Hanke toimii Keski-Pohjanmaan alueella yhteistyössä Centria- ammattikorkeakoulun, maakunnan lukioiden ja Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kpedun kesken.

Yhteistyöstä oppia oppilaitoksiin

− Keski-Pohjanmaalla ei ole ennen tätä hanketta tehty näin laaja yhteistyötä yrittäjyyskasvatuksen kehittämisessä ja verkostoimainen toiminta on opettanut kaikille toimijoille paljon toisistaan ja jokaisen toimijan toimintatavoista, kertoo hankkeen projektipäällikkö Janette Korpi Centria-ammattikorkeakoulusta.

Hanke on tuottanut yhteistä oppimateriaalia LLW-kurssille, jota hyödynnetään jo hankkeen aikana ja myöhemmin tulevaisuudessa opiskelijoiden työelämävalmiuksien opettamiseen. LLW-kurssi pitää sisällään opintoja mm. itsensä tuntemiseen, tulevaisuuden työelämään ja yrittäjyyteen liittyvien kategorioiden alla. Opintomateriaalia on tuotettu laajalla yhteistyöllä eri toimijoiden kesken. Tuottamassa on ollut mukana paikallisten yritysten henkilökuntaa, yrittäjiä, yrittäjäjärjestön edustajia, TE-toimiston asiantuntija, opiskelijaterveydenhuolto, opettajia ja TKI-henkilökuntaa eri oppilaitoksista sekä kehitysyhtiöiden edustajia.

− Lyhyeen kurssiin on siis tiivistetty paljon Keski-Pohjanmaan alueen eri osaamista. Opintosisällöt ovat pilotointivaiheessa ja niitä testataan kohderyhmillä ja muokataan palautteiden kautta. Tavoitteena on saada materiaalit hankkeen jälkeen jatkuvaan käyttöön eri oppilaitoksissa, Korpi jatkaa.

Digitaalinen työkirjanen mentoroinnin tueksi

Hankkeen toinen suuri työstettävä kokonaisuus on maakunnallinen mentorointimalli. Siinä mentorointia on tuotettu opiskelijoiden ja työelämän edustajien välillä. Tavoitteen mentoroinnille on opiskelija itse asettanut ja sitten itseohjautuvasti vienyt mentorointiprosessia eteenpäin. Mentoroinnin tueksi on tehty digitaalinen työkirjanen, mikä auttaa opiskelijaa reflektoimaan oppimistaan ja asettamaan omia tavoitteitaan mentoroinnille.

Kokemukset mentoroinnista ovat tähän asti olleet todella positiivisia:

− On opittu omasta alasta, saatu uusia kontakteja ja päästy vierailemaan kiinnostavissa yrityksissä sekä saatu tukea ja ohjausta omiin ideoihin. Myös työelämämentoreille kokemus on ollut hyvä. Erityisesti mentorit ovat pitäneet siitä, että opiskelija on itseohjautuvasti vienyt mentorointia eteenpäin, iloitsee Korpi hankkeen saamasta hyvästä palautteesta.

Mentori Petran mietteitä mentoroinnista. Kuva: Let`s learn work -hanke

Myös Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden mentorointi on parhaillaan käynnissä. Opiskelijoita mentorointiin on ilmoittautunut useilta eri aloilta. Erityisesti IT-alan opiskelijat ovat kiinnostuneita mentoroinnista ja haluavat oppia lisää omasta opintoalastaan. Henkilökohtaiset kontaktit yrityksiin kiehtovat Centrian opiskelijoita. Yritykset kokevat jo heti mentoroinnin alussa, että mentorointi on hyvä väylä päästä itsekin oppimaan ja myös tutustumaan alaa opiskeleviin nuoriin.

− Olen mielelläni mentoroimassa opiskelijoita ja tarjoamassa uudenlaisia mahdollisuuksia oppia alan töistä, mainitsee centrialaisten mentoriksi lähtenyt Teemu Haapaniemi IT-yritys Softwavesta.

−Kaikilla opiskelijoilla voisi hyvin olla matkassa mentori, joka sparraa ja auttaa alalla sekä joskus hieman kriittisesti kyseenalaistaakin asioita, Teemu jatkaa.

Korkeakouluopintoja väyläopintojen kautta toisen asteen opiskelijoille

LLW-hankkeen tavoitteena on kehittää myös opintoväyliä eri oppilaitosten kesken ja viime syksynä avattiin uusia väyläopintoja Centrialle. Väylien tavoitteena on helpottaa opiskelijoiden siirtymistä koulutuksesta toiseen ja päästä nopeammin työelämään kiinni. Uusina väylinä avattiin IT-opintoväylä, liiketalouden väylä ja tekniikan alojen väylät. Kyselyn perusteella kaikki opintoalat kiinnostivat tasaisesti Kokkolan lukiolaisia keväällä 2022. Hankeryhmässä todettiin, että myös muita väyliä on hyvä edistää, mutta tällä hetkellä on tärkeämpää markkinoida uusia väylämahdollisuuksia kaikille maakunnan ja lähikuntien opiskelijoille. Opoille onkin kevään 2023 aikana tulossa infoa uusista väylistä myös kirjeitse. Väylissä on hienoa, että opiskelija voi käydä niitä jo 2. asteen opintojen aikana, täysin ilmaiseksi ja vielä mahdollisesti sisällyttää niitä osaksi toisen asteen tutkintoaan!

Verkostoista tukea ja voimaa kehitystyöhön

LLW-hanke on ollut alueellisen mentorointimallinnustyön lisäksi aktiivisesti kehittämässä valtakunnallista yrittäjyyskasvatustyötä. Hanke on ollut mukana useissa kansallisissa tapaamisissa ja verkostoissa kehittämässä valtakunnallista yrittäjyyskasvatusta.

− Olemme osallistuneet aktiivisesti yrittäjyyskasvatustapahtumiin ja edistäneet verkostomaista työskentelyämme. Kuitenkin ympäri Suomen painimme samojen haasteiden kanssa yrittäjyyskasvatuksen kehittämisessä, joten tarvitsemme samaa työtä tekevien tukea ja verkostot auttavat tähän. Jokaisen verkostotapaamisen jälkeen pursuaa energiaa ja ideoita mistä ammentaa taas omaan työhön lisää. Suosittelen kaikkia hakeutumaan oman alansa verkostoihin ja olemaan aktiivisesti niissä mukana, Janette Korpi kannustaa.

YE ry:n järjestämä Yrittäjyyden ytimessä -tapahtuma on Suomen suurin yrittäjyyskasvatuksen verkostotapahtuma, joka kokoaa vuosittain erilaiset yrittäjyyskasvatuksen ammattilaiset yhteen. Kuva: Let`s learn work -hanke

Let`s learn work -hanke toteutetaan 1.8.2021−31.8.2023 välisenä aikana. Hanke on alustavasti saanut rahoittajalta luvan jatkoajalle 30.11.2023 saakka. Hankkeen päätoteuttajana toimii Centria-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina toimivat Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ja Kokkolan kaupunki. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja sen kokonaisbudjetti on noin 540 890 €.

Kuvassa hanketoimijoita Centrialla. Kuva: Let`s learn work -hanke

Lisätietoja

Janette Korpi

TKI-asiantuntija

+358504381929

Kokkola