Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehitys

Työkalupakki yhdistystoiminnan kehittämiseen

Palvelumuotoilu ja yrityskehittäminen työn tukena.

Centria-ammattikorkeakoulun Yhdistysvoimaa! – Yhdistystoiminnan kehittäminen Keski-Pohjanmaalla hankkeessa (2020-2022) luotiin työkalupakki yhdistystoiminnan kehittämiseen. Työkalupakissa yhdistyvät pitkän linjan yrityskehittämisen ja palvelumuotoilun menetelmät yhdistyksiä palvelevaksi hankkeen aikana testatuksi kokonaisuudeksi.

Miten kehitetään mahdollisimman hyvin jäsenten, yhdistystoimijoiden ja mahdollisten yhdistysten asiakkaiden tarpeita vastaavaa toimintaa? Miten kehitetään yhdistystoimijakokemusta? Yhdistys- ja järjestötoiminta elää yhteiskunnallisten muutosten – mm. digitalisaatio, ikääntyminen ja ihmisten ajankäyttö – aiheuttamassa murroksessa. Työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen koetaan haastavana, ei ole aikaa sitoutua yhdistystoimintaan samoin periaattein kuin aikaisemmin. Vaikka ihmisten toimintatavat ja yhteiskunta ovat muuttuneet, ihmisten tarve yhteisöllisyyteen, merkityksellisyyteen ja moninaiseen vapaaehtoistoimintaan ei ole kuitenkaan kadonnut mihinkään. Muutoksen myötä on tärkeää päivittää yhdistyksen toiminnan tarkoitus sekä toimintatavat.

Hankkeen tavoitteena on ollut yhdessä yhdistysten kanssa uudistaa alueen yhdistystoimintaa ja aktivoida kaikenkokoisia yhdistyksiä mukaan kehittämään omaa toimintaansa tulevaisuutta silmällä pitäen. Tavoitteiden saavuttamiseksi yksi hankkeen keskeisiä toimenpiteitä on ollut työpajatoiminta. Työpajoissa käytettyjen työkalujen avulla toimintaa ja toimintatapoja on tehty näkyväksi, jolloin ne ymmärretään helpommin samalla tavalla yhdistyksen sisällä. Tämän toiminnan tuloksena, yhdessä yhdistysaktiivien kanssa, kehitettiin muuttuvan toimintaympäristön tarpeisiin uudenlaisia toimintamalleja ja työkaluja. Työkalupakin muodossa jaetaan nyt näistä työkaluista keskeisimmät ja toimivimmiksi todetut. Työkalupakki sisältää työkalujen pohjat sekä vinkkejä niiden käyttämiseen.

Yhdistysvoimaa! -hankkeen kehittämiä työkaluja yhdistystoiminnan kehittämiseen.

Lisätietoja

Asta Aikkila-Vatanen

Projektisuunnittelija

0447250346

Kokkola