Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehitys

Uusia työvoimakoulutuksia haussa Ylivieskassa

Ylivieskassa alkaa helmikuussa kaksi työvoimakoulutusta; tuotanto-osaamisen kehittäminen sekä uudet teknologiat rakentamisessa. Koulutukset ovat moduulipohjaisia ja ne toteutetaan pääosin etäopiskeluna. Koulutuksiin sisältyy teorialuentoja, tehtäviä sekä itsenäistä opiskelua. Lisäksi koulutuksissa on 3–4 päivää lähiopiskelua, jolloin opiskelu tapahtuu käytännönläheisten harjoitusten parissa Centrian laboratoriossa Ylivieskassa.

Koulutukset on suunnattu TE-toimiston ja työllisyyden kuntakokeilujen työttömille tai lomautetuille työnhakija-asiakkaille, joilla on soveltuva toisen asteen tai korkea-asteen tutkinto tai muu soveltuva tausta.

Uudet teknologiat rakentamisessa koulutus mahdollistaa tutustumisen läpi käytäviin teknologioihin laboratoriossa tehtävien käytännön harjoitusten kautta. Se tarjoaa mahdollisuuden kehittää osaamista robotiikassa, AR/VR-suunnittelussa, konenäössä ja tunnistustekniikoissa sekä automaatiotekniikassa, jossa perehdytään myös logiikkaohjelmointiin, antureihin ja lähestymiskytkimiin. Koulutuksessa perehdytään rakennusalan koulutusten digitaaliseen oppimisympäristöön sekä tuotantoprosessien hallintaan ja kehittämiseen Lean -menetelmiä hyödyntäen. Koulutuksessa käydään läpi projektinhallintaa rakennusalalla, jossa myös simuloidaan ERP-järjestelmää koetehdasta käyttäen ja perehdytään kenttäkuvien muutosten hallintaa AutoCadilla. Lisäksi opetukseen sisältyy työnhakuvalmennusta ja vuorovaikutustaitojen hallintaa.

Tuotanto-osaamisen kehittämisen koulutus keskittyy erilaisiin aihealueisiin, kuten digitaaliseen valmistustekniikkaan 3D CAD-ohjelman kautta. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi 3D-skannausta, 3D-tulostusta ja laserleikkausta, jotka ovat tärkeitä teknologioita tuotannossa. Osallistujat oppivat myös hallitsemaan tuotetietoa ja analysoimaan sitä. Automaation uudet teknologiat, kuten robotiikka ja AR/VR (virtuaalisuunnittelu), ovat olennainen osa nykyaikaista tuotantoa. Koulutuksessa osallistujat tutustuvat näihin teknologioihin ja oppivat hyödyntämään niitä. Konenäkö ja tunnistustekniikat sekä automaatiotekniikka, kuten logiikkaohjelmointi, anturit ja lähestymiskytkimet, ovat myös keskeisiä läpi käytäviä osa-alueita. Koulutuksessa käsitellään tuotannon simulointia ja läpikäydään Lean-tuotantoa kehityksen välineenä. Osallistujat saavat tietoa näistä käsitteistä ja oppivat soveltamaan niitä käytännössä. He oppivat myös projektinhallinnasta ja sen soveltamisesta käytännössä. Koulutukseen sisältyy lisäksi työnhakuvalmennusta ja vuorovaikutustaitojen hallintaa.

Molempien koulutusten hakuaika päättyy 22.1.

Lisätietoja koulutuksista

Marianne Hirn

Koulutuspäällikkö