Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehitys

Vastuullisuustyön ituja heräteltiin Perhossa

Yritysten ja kunnan tarpeisiin vastattiin tiiviillä koulutuspaketilla.

SustainChange-hanke järjesti vastuullisuuspäivät Perhossa 28.−29.9.2023 alueen yrityksille ja kunnassa työskenteleville.  Vastuullisuuden eri osa-alueet sisältöineen herättivät vilkasta keskustelua ja käytännön toteutusideointia osallistujissa. − Sain vastuullisuuskoulutuksesta paljon sellaista, mikä nyt prosessoituu ja tulee mahdollisesti myöhemmin käyttöön, kiitteli Perhon kunnanjohtaja Lauri Laajala. Laajala myös totesi, kuinka vastuullisuusajattelun jalkauttaminen lähtee kunnassakin ensin omista työntekijöistä ja kunnan strategiasta: − Turha tätäkin on ensimmäisenä kuntalaisille lähteä kertomaan. Ensin pitää tehdä kotiläksyt itse.  

Idea vastuullisuuspäivistä syntyi viime toukokuussa, kun Centrian henkilöstöä kävi esittelemässä hanketyötä Perhon alueen yrityksille ja kunnan työntekijöille. Tuolloin päätettiin, että hankkeen tiimoilta järjestetään kaksipäiväinen koulutus, jossa käydään läpi tiivistetyssä paketissa vastuullisuuden kolme osa-aluetta sekä niistä viestiminen.  
 
− Mukava, että Centria hankkeineen jalkautuu myös maakuntiin ja pienemmille paikkakunnille, totesi Anne Koskinen Kokkolanseudun Kehitys Oy:sta.  

Koskinen toimii yritysneuvojana Perhon kunnan alueella ja osallistui myös itse koulutukseen. Vaikka aiheena vastuullisuus mielletään hänen mukaansa edelleenkin aika haastavaksi ja monissa se herättää myös vastareaktiota, niin Koskinen koki, että koulutukseen osallistuneet saivat sen, minkä vuoksi olivat koulutukseen tulleetkin: − Minä sain tästä hyviä työpohjia, joita voin käyttää jatkossa, kun yrittäjiä tulee puheilleni.  

SustainChange – Vastuullisuuden johtaminen ja viestintä PK-yrityksissä -hanke tarjoaa vastuullisuuteen, muutosjohtamiseen ja viestintään liittyvää koulutusta Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueiden yrityksille. Hankkeen ensimmäinen koulutus toteutettiin keväällä, ja syksyn koulutuskokonaisuus on parhaillaan käynnissä. Asiantuntijat tekevät myös yritysten tarpeisiin räätälöityä sparrausta vastuullisuuskysymyksissä.  

Hankkeessa on tuotettu myös Vastuullista muutosta -podcast, joka on kuunneltavissa kaikilla podcast-alustoilla ja hankkeen kotisivuilla. Podcast tarjoaa näkökulmia vastuullisuuden eri osa-alueisiin asiantuntijoiden ja vieraiden keskustelujen kautta. Loppuvuodesta julkaistaan myös vastuullisen viestinnän e-opas, joka tuo kaikille liiketoiminnan vastuullisuudesta ja siitä viestimisestä kiinnostuneille käytännön työkaluja tehokkaan viestinnän suunnittelun tueksi.   

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto sekä Keski-Suomen ELY-keskus. REACT-EU-hankkeet rahoitetaan osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. 

Lisätietoja hankkeesta:  

Mira Valkjärvi

TKI-asiantuntija