Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehitys

Yhteisölliset etätyöpisteet

Askel eteen- ja taaksepäin!

Etätyöpisteet vastaavat muuttuvan työelämän tarpeisiin mahdollistamalla paikkariippumatonta tai monipaikkaista työtä eri puolilla Suomea. Työpiste tarjoaa paikan ja rakenteen työpäivälle, mahdollisuuden keskittyä ja samalla kohdata. Pandemia-ajan koteihin vetäytymisen sijaan tai rinnalle tarvitaan myös sosiaalista kanssakäymistä sekä työhyvinvointia että verkostoitumista ajatellen. Tätä tarjosi perinteinen työpaikka ja sitä tarjoaa uudella tavalla myös yhteisöllinen etätyöpiste.  

Centria-ammattikorkeakoulu on osatoteuttajana kehittämässä etätyöpisteiden verkostoa Etätyöpisteet elinvoiman kasvualustoina -hankkeessa. Tavoitteena on luoda Suomeen koko maan kattava näkyvä etätyöpisteiden verkosto. Etätyön mahdollisuuksista halutaan irti kaikki hyödyt ja etätyöpisteiden kehittäjille sekä aluekehittäjille käyttöön paras tieto tarjota hyvä työpäiväkokemus etätyöntekijöille ja heidän työnantajilleen. Hanke tuottaa kaikille etätyöpisteiden kehittäjille tukimateriaalia ja sparrausta. Verkostokumppaneiden kanssa hankkeessa kokeillaan ja mallinnetaan uusia toimintamalleja ja palveluita etätyöpisteille. Tämän vuoden kokeiluja ovat mm. luontolähtöiset etätyöpäivät sekä valtakunnallinen etätyöpisteiden yhteinen HUBIPÄIVÄ.  

Hankkeessa herätetään paikallista keskustelua paikkariippumattoman työn mahdollisuuksista lisätä alueellista elinvoimaa. Yhteisöllinen etätyöpiste voi toimia osaamisen jakamisen ja kehittämisen paikkana sekä tarjota kasvualustan uudelle liiketoiminnalle. Usein kuntien strategioissa ja ohjelmissa painotetaan hyvinvointia, viihtyisyyttä, monipuolisia mahdollisuuksia ja elinvoimaisuuden ylläpitämistä. Etätyöpisteet elinvoiman kasvualustoina -hankkeessa on havaittu etätyön ja monipaikkaisuuden sivuavan läheisesti kaikkia näitä teemoja.  

Mahdollisuus etätyöhön voi laajentaa alueen palvelutarjontaa ja osaamista. Etätyön joustavuus voi vaikuttaa positiivisesti perheisiin ja yhteisöön. Etätyö vähentää liikkumista ja voi siksi edistää kestävää kehitystä ja tuoda taloudellisia säästöjä, sekä yritykselle että työntekijälle. Etätyön edistäminen voi siis osaltaan vastata kunnan taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden tavoitteisiin.  

Keski-Pohjanmaan maakuntastrategiassa yhtenä tulevaisuusskenaariona on Keski-Pohjanmaa 2030 etätyön mallimaakuntana. Etätyötiloja pyöritetään yritystoimintana suuremmissa kaupungeissa ja matkailukeskuksissa.  

– Kunta tai yhteisö voi kuitenkin myös itse tarjota tilaa etätyöntekijöiden käyttöön esimerkiksi tyhjissä liiketiloissa, elinkeinoyhtiön tai oppilaitoksen tiloissa, kunnantalolla, kirjastossa tai kylätalolla. Ole yhteydessä hankkeen työntekijöihin, ideoidaan yhdessä, miten yhteisöllinen etätyötila voitaisiin toteuttaa alueellanne, kehottaa hankkeen TKI-asiantuntija Kati Hyvönen Centria-ammattikorkeakoulusta.   

Hanketta rahoittaa Etelä-Pohjanmaan liitto Työ- ja elinkeinoministeriön alueiden kehittämisen AKKE-varoista. Hanke toteutetaan ajalla 1.9.2021−31.12.2023. 

Hankkeen toteuttajia ovat Leader Aisapari, Centria-ammattikorkeakoulu, Kaustisen seutukunta ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu.  

LIsätietoja

Kati Hyvönen

TKI-asiantuntija

+358505751608

Kokkola