Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehitys

Yhteisöllistä, monimuotoista ja kansainvälistä asiantuntijuuden ja kulttuurien vaihtoa

Verkko-oppimisalustat kiinnostivat kansainvälisiä vieraita.

Vieraat opettelivat tutustumisen lomassa myös kansantansseja.

Centria-ammattikorkeakoulu sai vieraakseen Mopede-hankkeen myötä Etiopiasta, ETUsta (Etiopian Technical University) Addis Abebasta 19 henkilön ryhmän loppuvuodesta 2022. Vieraiden joukossa oli sekä opettajankouluttajia että yliopisto- ja korkeakouluopettajia. Ryhmän mukana oli lisäksi paikallinen opetus- ja työministeriön edustaja. Joukko oli varsin miesvaltainen, sillä kuuleman mukaan Etiopiassa opettajan ammatti ei ole naisten suosiossa.  

– Viikon aikana perehdyttiin verkko-oppimiseen ja -opettamiseen erilaisista oppimisen ja opettamisen näkökulmista. Digitalisaatio on kehittämiskohteena Addis Abebassa sekä ammatillisessa- että opettajankoulutuksessa. Esittelyt aloitettiin suomalaisella koulutusjärjestelmällä, mikä on aina kiinnostava aihepiiri ulkomaisille vieraille. Tästä oli hyvä jatkaa Suomen ja edelleen Centrian kansainväliseen toiminnan esittelyyn, kertoo Mopede-hankkeen Centria-ammattikorkeakoulun projektipäällikkö Anne Harmoinen.  

Ryhmä tutustui alkuviikosta AV-teknologiaan KPEDUn Virtuaalistudioissa. Studioissa ja simulaatiotiloissa tavoitteena oli nähdä ja kuulla kuinka niiden avulla opitaan. Koska opettajankoulutus on osa vierailijoiden päivätyötä, tutustuimme Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen järjestämään opettajankoulutukseen. Käsin kosketeltavan esittelyn alussa vierailijoita pyydettiin maalaamaan kuvia tunnetiloistaan. Kokemus herätti keskustelua etiopialaisen opettajankoulutuksen uudistamisesta luovempaan suuntaan.  

Centriassa puolestaan tarkasteltiin ICT-helpdesk toiminnan alla kaikkea, mitä oppimisympäristöjen rakentumiseen sekä opettajien tukemiseen verkko-oppimisen toteuttamiseksi voi kuulua. Palveluasenteen sisäistäminen on tärkeää ICT-alalla, vaikka työ onkin usein pääasiassa teknisten ongelmien ratkaisua. Myös oman työyhteisön palvelurakenteen muodostumista pohdittiin ja saatiin hyviä (ITIL) strukturointiohjeita, kertoo Harmoinen.  

Centrian virtuaaliympäristöjä edustivat Health Lab-toiminnan esittely ja siellä erityisesti ihmisen hyvinvointia tukevat ja mittaavat laitteet. Tutkimus, kehitys ja innovointi (TKI) yhdistettynä opetukseen ja Lab-toimintaan koettiin kiinnostavaksi, koska vastaavia on suunnitteilla myös ETUiin tämän vuoden aikana. Gamified Virtual Reality ratkaisujen avulla testattiin virtuaalitilassa liikkumista ja immersion tasoa. Tähän teemaan liittyivät myös Centriassa laadittu saavutettavuus- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Suunnitelma sisältää ohjeet myös etäoppimisen saavutettavuudesta. Suunnitelman esittely ja suunnittelun laadinnan kokemukset olivat hyvä apu vieraillemme lähteä laatimaan vastaavia omiin oppilaitoksiin Etiopiaan.  

– Saimme nähdä useita opettajien pitämiä esityksiä etäopetuksen käytännön haasteista ja niiden ratkaisemisesta. Verkko-oppimisalustat erilaisine mahdollisuuksineen ja käyttäjäkokemuksineen olivat vieraistamme myös erittäin kiinnostavia. Kaksi etiopialaista naisopettajaa koki kiinnostavaksi myös toimintojamme esittelevät suomalaiset naispuoliset opettajat, Harmoinen toteaa.  

Vierailun aikana perehdyttiin myös suomalaiseen kulttuuriin opastetulla Kokkola-kierroksella meren äärelle ja Kokkolan vanhaan kaupunkiin. Opas oli valinnut osuvia ja hauskoja tarinoita esittelyn varrelle ja paljon mielenkiintoista faktaa esittelyynsä. Illallisen jälkeen opeteltiin vielä suomalaista kansantanssia Centrian kansanmusiikin opiskelijoiden ja opettajan johdolla kantele- ja haitarisäestyksen tahdittamana.  

– Saimme vierailta hyvää palautetta hyvin käyttäytyvistä opiskelijoista sekä henkilöstön, opiskelijoiden ja opettajien välittömästä ja toisia kunnioittavasta vuorovaikutuksesta. Ihastusta herätti tasa-arvoisuus, vieraanvaraisuus sekä edistykselliset opetusmetodit unohtamatta rakennuksen lasiseiniä ja toimintoja varten suunniteltuja viihtyisiä kampuksen tiloja. Suuret kiitokset vielä kaikille vierailun mahdollistajille ja oman työnsä esittelijöille sekä Centriassa että kampusalueemme yhteistyöoppilaitoksissa, Harmoinen kiittää. 

Lisätietoja:

Anne Harmoinen

TKI-asiantuntija

+358408381577

Kokkola


Ulkoministeriön rahoittaman MOPEDE-hankkeen tuloksena verkko-oppiminen institutionalisoidaan Etiopian teknillisessä yliopistossa (ETU) ja sen 15 satelliittioppilaitoksessa sekä parannetaan ICT-palveluja ja verkko-oppimisen pedagogiikkaa. Hanke perustuu YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelmaan: Osallistavan ja tasapuolisen laadukkaan koulutuksen varmistaminen ja elinikäisen oppimisen mahdollisuuksien edistäminen kaikille. Hankkeen kumppaneita ovat JAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu ja Etiopian teknillinen yliopisto (ETU). Hanke on Centrian ensimmäinen HEI ICI (Higher Education Institutions Institutional Cooperation Instrument) hanke, jonka toteutusaika on 2020–2024.