Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehitys

Yhteistyötä pelitoimijoiden välille Merenkurkun alueella

Centria oli mukana kehittämässä peliteollisuuden edellytyksiä Suomen ja Ruotsin maaseutualueille.

Jussi Autio luennoimassa pelialasta Bothnia Game Industry – Future&Beyond –seminaarissa. Kuva: Sami Huhtakangas

Suomen ja Ruotsin maaseutualueille luotiin peliteollisuuden edellytyksiä reilun vuoden kestäneessä Qvarken Game Lab –hankkeessa, joka päättyy lokakuun 2022 lopussa. Hankkeessa keskityttiin peliteollisuutta koskevan tiedon keräämiseen, jalostamiseen ja levittämiseen peliteollisuuden vahvistamiseksi sekä paikallisella että valtiorajat ylittävällä tasolla.  Alueiden välinen verkostoituminen oli yksi hankkeen keskeisimmistä toimenpiteistä, joka käsitti erilaisten tapahtumien järjestämistä ja tutustumista kumppaneiden pelialan toimintaan Suomessa ja Ruotsissa. Koronapandemia kuitenkin rajoitti hankkeen täysimittaista edistymistä ja esimerkiksi hankkeessa kehitetyn pelialan risteilykonseptin kokeilu jouduttiin perumaan.

Centria järjesti hankkeen aikana Game Jamit alueen pelinkehittäjille ja Bothnia Game Industry – Future&Beyond –seminaarin Kokkolan Talonpojankadun kampuksella, jossa pelialan huippuasiantuntijat Koopee Hiltunen (Neogames), Tony Manninen (Ludocraft) ja Jussi Autio (Resistance Games) puhuivat toimialan menestyksen avaimista ja erilaisista haasteista, jotka koskettavat erityisesti pk-sektoria. Illalla oli Business-osuuden vuoro, jossa aluevaikuttajat, Qvarken Game Lab -hankkeen toimijat ja päivällä luennoineet asiantuntijat kokoontuivat keskustelemaan, kuinka pelialan kehittymistä voitaisiin alueella tukea. Peliteollisuuden markkinat kasvavat jatkuvasti, ja teollisuudella on myös maaseutualueilla suuri kasvupotentiaali.

Muita esimerkkejä Suomessa järjestetyistä alan tilaisuuksista oli hankkeen koordinaattori Novian organisoima QvarkCon-tapahtuma Pietarsaaressa, jossa hanketoimijat esittelivät alueensa pelinkehittämistä ja pureutuivat työpajassa Pietarsaaren pelialan tulevaisuuteen. Tapahtuman yhteydessä pelialan yrityksiä ja asiantuntijoita Kramforsin kunnasta sekä Skellefteån Science Citystä tutustui Vaasan Experience Labiin Åbo Akademissa. Päivä huipentui pelimusiikkikonserttiin.

Game Village on Skellefteå Science Cityn rakentama pelialan toimijoiden keskittymä, johon järjestettiin hanketoimijoiden tutustumismatka. Tarkoituksena oli ottaa mallia Game Villagen hyvistä käytänteistä Qvarken Game Lab -hankkeessa suunniteltavaa valtiorajat ylittävää osaamiskeskusta varten.

Hankkeen osatuloksina tuotettiin peliteollisuuden alueellisen kehittämisen Playbookit, joissa käsitellään kehitykseen liittyviä haasteita, mahdollisuuksia ja ratkaisuja viidestä eri näkökulmasta. Teemoiksi valittiin yhteisöjen rakentaminen, koulutus, poliittinen päätöksenteko, tasa-arvo ja tutkimus, jotka nousivat hankkeen aikana myös tärkeimmiksi alueellisen kehittämisen onnistumisen kulmakiviksi.

Qvarken Game Lab -hankkeen toteuttivat yhdessä Yrkeshögskolan Novia, Centria, Åbo Akademi/ Experience Lab, Skellefteå Science City ja Kramforsin kunta. Rahoittajina toimivat Interreg Botnia-Atlantica ja Pohjanmaan liitto. Alueiden välistä yhteistyötä jatketaan tulevaisuudessa yhteisten projektien muodossa.

Lisätietoja

Ville Autio

TKI-asiantuntija