Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehitys

Yritykset mukaan yhdistysten talkootyöhön

Yrityksillä on mahdollisuus osoittaa yhteiskuntavastuutaan osallistumalla paikallisen yhdistystoiminnan tukemiseen.

Centriassa on vuodesta 2016 lähtien työskennelty yhdistystoiminnan kehittämisen parissa, ja meillä on laaja verkosto ja perspektiiviä yhdistyselämään. Yksi yleisimmistä yhdistysten kohtaamista haasteista on jäsenten osallistaminen ja talkooavun löytäminen toimintaansa. 

Toinen kohderyhmä, johon Centria aktiivisesti keskittyy, ovat alueen yritykset. Ajankohtainen aihe on yritysten yhteiskuntavastuu EU:n asettamien kestävyysraportointivaatimusten myötä (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32022L2464). 

Näihin yritysten ja yhdistysten haasteisiin pyrimme löytämään yhteisen ratkaisun CARE – Companies and Associations for Real Engagement -hankkeessa. Yrityksiä kannustetaan antamaan työntekijöilleen mahdollisuus tehdä yhteiskunnallinen teko osallistumalla talkootyöhön paikallisen yhdistyksen hyväksi työaikana. Työ voi olla mitä tahansa: yhdistyksen kannatustuotteiden valmistamista pidennetyllä kahvitauolla, hyväntekeväisyystapahtumaan osallistumista, tai jopa kyläyhdistyksen talon maalaamista kokonaisen työpäivän ajan. Hankkeen aikana testataan erilaisia tehtäviä erilaisten yhdistysten ja yritysten kanssa. Toimivimmat yhteistyön mallit dokumentoidaan oppaaseen, joka on maksutta kaikkien saatavilla hankkeen päätyttyä. 

Tavoitteena on löytää win-win-tilanne, jossa yhdistykset tavoittavat uusia ihmisiä, jotka ehkä eivät muuten astuisi yhdistystoimintaan, samalla kun yritykset saavat positiivista näkyvyyttä tehdessään merkityksellisen yhteiskunnallisen teon. Tämä toiminta voitaisiin esimerkiksi yhdistää yritysten tyky-päivään, jolloin tehtävät voisivat toimia tiimityöskentelynä vahvistaen yhteishenkeä työpaikalla, kun yhdessä tehdään hyvää joukkueena. 

Monilla suurilla yrityksillä on erilaisia vapaaehtoisohjelmia työntekijöilleen. Silti vapaaehtoistyön käsite työajalla ei näytä olevan kovin laajalle levinnyt Pohjanmaalla. Hankkeen avulla haluamme kehittää erityisesti tälle alueelle sopivia paikallisia malleja. 

Hankkeen etenemistä voi seurata Instagramissa ja Facebookissa. Syksyllä 2024 aloitamme mallien testaamisen yhdistysten ja yritysten kanssa. Ota rohkeasti yhteyttä, jos yrityksesi tai yhdistyksesi haluaa olla mukana! 

CARE – Companies and Associations for Real Engagement 
Hankkeen kesto: 1.1.2024-31.12.2025 
Toteuttaja: Centria-ammattikorkeakoulu 
Projektialue: Pietarsaaren seutu 
Kohderyhmä: Alueen yritykset ja yhdistykset 
Rahoittajat: Leader-toiminta Pohjanmaa, Ruotsalaisen kulttuurirahasto, Keskitien säätiö

Lisätietoja:

Pernilla Howard

TKI-koordinaattori


Mona Groop-Sjöholm

TKI-asiantuntija